Středa 22. září. Svátek má Darina.

OSVČ musí o příjmech a výdajích informovat nejpozději do 30. dubna

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a daňové přiznání si zpracovává sama, musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 nejpozději do 30.4.2008.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, posunuje se termín na 30.7.2008. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31.7. 2008.

Tiskopis Přehledu a podrobný návod jsou k dostání na jednotlivých okresních a městských správách sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ) a na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platba-pojistneho/prehled-o-prijmech-a-vydajich.htm.

Přehled je možné podat osobně, nebo poštu na papírovém tiskopisu, který si stáhnou z webu, nebo elektronicky, prostřednictvím Portálu veřejné správy (formulář umí automaticky počítat).

Samostatná výdělečná činnost se dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ vykonávající hlavní činnost musí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy. OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí platit zálohy v případě, že příjmy po odpočtu výdajů činily v roce 2007 minimálně 48 334 Kč.

Zdroj: ČSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.