Pondělí 26. října. Svátek má Erik.

OECD ve své souhrnné prognóze (OECD Economic Outlook) očekává, že růst české ekonomiky letos zpomalí na 2,4 %.

Investice 01.06.2016 | 13:34 0 Komentářů

Zpomalení růstu HDP České republiky bude způsobeno stagnací investičních výdajů: v této kolonce OECD očekává pro letošek nulový růst. To je dáno tím, že letos nebude zopakován rekordní příliv prostředků z prostředků Evropské unie, jenž byl dosažen v roce 2015. Rok 2015 byl posledním rokem, kdy bylo možné dočerpávat prostředky alokované pro programové období 2007–2013, což byl důvod, proč bylo čerpání prostředků z EU rekordní. 

Slabší růst české ekonomiky z titulu slabšího přílivu prostředků z Evropské unie je pro letošek očekáván všeobecně, počínaje prognózou ČNB či Ministerstva financí, přes očekávání finančních trhů a konče například prognózami Mezinárodního měnového fondu či Evropské komise. Prognóza OECD se v tomto směru nijak nevymyká a v zásadě pro českou ekonomiku vykresluje obdobný příběh, jako prognózy výše uvedených institucí či finančních trhů.

Příběh české ekonomiky by měl být v letošním roce ve znamení celkově slabšího růstu HDP (náš vlastní odhad počítá s růstem HDP 2,2 %), ovšem růst spotřeby domácností zůstane silný a bude hlavním tahounem růstu české ekonomiky jako celku. Růst spotřeby domácností je dán kombinací příznivého vývoje na trhu práce (pokles nezaměstnanosti v české ekonomice, růst zaměstnanosti a mezd) a nízké inflace. Ta se vlivem cen ropy začne viditelněji zvyšovat až v závěrečných měsících letošního roku. Prognóza OCED zároveň předpokládá, že běžný účet platební bilance zůstane v přebytku a schodek veřejných financí se bude pohybovat v oblasti 0,5 % HDP a méně, což v kombinaci s růstem české ekonomiky znamená, že se bude snižovat podíl veřejného dluhu na HDP.

Lze tak konstatovat, že prognóza OECD nepřináší nic převratně nového, zároveň ale potvrzuje, že příběh české ekonomiky by měl být i nadále pozitivní. Rok 2015, kdy HDP vzrostl o 4,3 %, je třeba vnímat jako rok z hlediska hospodářského růstu výjimečný. Sešla se zde řada příznivých okolností (příliv prostředků z Evropské unie, propad cen ropy, lepší než očekávaný růst ekonomiky eurozóny a v neposlední řadě také příznivý vliv vývoje zásob na celkový HDP České republiky). Letos se tato příznivá konstelace nezopakuje (za zmínku stojí, že pro světovou ekonomiku OECD předpokládá, že růst zůstane na loňských 3 %, tj. nepředpokládá zde další zrychlení), podstatné ale je, že tuzemský trh práce je nastartován správným směrem, česká ekonomika nečelí žádné zásadní makroekonomické nerovnováze a hospodářský růst tak může pokračovat i v dalších letech.

Radomír Jáč
hlavní ekonom
Generali Investments CEE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.