Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl výše 798,207 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2011. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2011 výše 798,207 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 227,48 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o 16,45 miliard Kč, tj. o -6,74% (z 243,93 mld. Kč k 30.6.2011 na 227,48 mld. Kč k 30.9.2011). Tisková zpráva AKAT ČR

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 30.9.2011 výše 798,207 miliard korun a poklesl tak během třetího čtvrtletí roku 2011 o 9,654 miliard Kč (z  807,861 mld. Kč ke 30.6.2011 na 798,207 mld. Kč ke 30.9.2011).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR  naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 30.9.2011)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

 
 

Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest

202 236

 

Česká spořitelna, a. s. (group)

150 251

 

ČSOB (group)

141 231

 

ING (group)

99 006

 

Komerční banka (group)

81 478

 

AXA Investiční společnost, a. s.

50 258

 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.

18 250

 

Conseq Investment Management, a. s.

14 612

 

AMISTA investiční společnost, a. s.

11 368

 

Raiffeisenbank a.s.

10 658

 

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

8 430

 

AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.

3 494

 

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

2 119

 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

1 982

 

OSTATNÍ

2 834

 

CELKEM

798 207

 

Investice ve fondech
:

Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí roku 2011 poklesl o 16,45 miliard Kč, (tj.

-6,74 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 7,18 miliard korun (tj. -5,77 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 9,27 miliard korun (tj. -7,75 %). Pokles majetku během třetího čtvrtletí roku 2011 zaznamenala nejvíce aktiva akciových fondů, dále pak fondů peněžního trhu, smíšených fondů, zajištěné fondy, fondy fondů a nemovitostní fondy. Naopak aktiva u dluhopisových fondů zaznamenala v tomto období nárůst. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Typ  fondu

Celkem k 30.9.2011

Celkem k 30.6.2011

Čtvrtletní změna 3Q 2011 – 2Q 2011

 
 

Fondy peněžního trhu

53 174 145 040 Kč

56 682 082 158 Kč

-6,19%

-3 507 937 118 Kč

 

Zajištěné fondy

52 088 736 478 Kč

54 832 366 879 Kč

-5,00%

-2 743 630 400 Kč

 

Akciové fondy

33 791 974 549 Kč

41 534 351 934 Kč

-18,64%

-7 742 377 385 Kč

 

Dluhopisové fondy

39 559 376 769 Kč

37 909 955 567 Kč

4,35%

1 649 421 203 Kč

 

Fondy smíšené

29 505 257 228 Kč

32 918 630 512 Kč

-10,37%

-3 413 373 284 Kč

 

Fondy fondů

17 190 296 732 Kč

17 871 282 977 Kč

-3,81%

-680 986 245 Kč

 

Fondy nemovitostní

2 170 191 408 Kč

2 179 484 775 Kč

-0,43%

-9 293 367 Kč

 

Celkem fondy (celý trh)

227 479 978 204 Kč

243 928 154 802 Kč

-6,74%

-16 448 176 597 Kč

 

Typ fondu

Celkem k 30.9.2011

 

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

 
 

Fondy peněžního trhu

36 866 377 780 Kč

16 307 767 260 Kč

53 174 145 040 Kč

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.