Pátek 22. března. Svátek má Leona.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl k 30.6.2011 výše 807,861miliard korun

Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2011 výše 807,861 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 243,93 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o 2,13 miliard Kč, tj. o -0,87% (z 246,06 mld. Kč k 31.3.2011na 243,93 mld. Kč k 30.6.2011) (tisková zpráva AKAT).

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 30.6.2011 výše 807,861 miliard korun a vzrostl tak během druhého čtvrtletí roku 2011 o 8,793 miliard Kč (z 799,068 mld. Kč ke 31.3.2011 na 807,861 mld. Kč ke 30.6.2011).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 30.6.2011)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest

202 860

Česká spořitelna, a. s. (group)

152 987

ČSOB (group)

150 336

ING (group)

100 609

Komerční banka (group)

81 644

AXA Investiční společnost, a. s.

49 822

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.

17 115

Conseq Investment Management, a. s.

14 251

Raiffeisenbank a.s.

11 319

AMISTA investiční společnost, a. s.

10 407

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

7 557

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

2 150

AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.

1 986

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

1 644

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 013

OSTATNÍ

2 159

CELKEM

807 861

 

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech během druhého čtvrtletí roku 2011 poklesl o 2,13 miliard Kč, (tj. -0,87 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 526,06 miliónů korun (tj. -0,42 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 1,61 miliard korun (tj. -1,33 %). Pokles majetku během druhého čtvrtletí roku 2011 zaznamenala nejvíce aktiva fondů peněžního trhu, dále pak zajištěné fondy a akciové fondy. Naopak aktiva u ostatních typů fondů zaznamenala nárůst v tomto pořadí: dluhopisové fondy, fondy fondů, smíšené fondy a nemovitostní fondy. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Pozn.: V důsledku nové evropské regulace dochází v roce 2011 ke změně v zařazení některých fondů z kategorie Fondy peněžního trhu do kategorie Dluhopisové fondy. Tato změna také ovlivňuje časovou řadu statistik AKAT, a to od 2. čtvrtletí 2011.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna všech fondů

Typ fondu

Celkem k 30.6.2011

Celkem k 31.3.2011

Čtvrtletní změna 2Q 2011 – 1Q 2011

Fondy peněžního trhu

56 682 082 158 Kč

63 457 755 992 Kč

-10,68%

-6 775 673 834 Kč

Zajištěné fondy

54 832 366 879 Kč

55 932 107 118 Kč

-1,97%

-1 099 740 240 Kč

Akciové fondy

41 534 351 934 Kč

42 361 601 666 Kč

-1,95%

-827 249 732 Kč

Dluhopisové fondy

37 909 955 567 Kč

33 004 561 511 Kč

14,86%

4 905 394 055 Kč

Fondy smíšené

32 918 630 512 Kč

32 742 358 647 Kč

0,54%

176 271 865 Kč

Fondy fondů

17 871 282 977 Kč

16 393 210 462 Kč

9,02%

1 478 072 515 Kč

Fondy nemovitostní

2 179 484 775 Kč

2 169 623 150 Kč

0,45%

9 861 626 Kč

Celkem fondy (celý trh)

243 928 154 802 Kč

246 061 218 546 Kč

-0,87%

-2 133 063 745 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2011)

Typ fondu

Celkem k 30.6.2011

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

39 090 185 826 Kč

17 591 896 331 Kč

56 682 082 158 Kč

Zajištěné fondy

5 291 214 673 Kč

49 541 152 206 Kč

54 832 366 879 Kč

Akciové fondy

15 201 822 613 Kč

26 332 529 321 Kč

41 534 351 934 Kč

Dluhopisové fondy

18 249 368 603 Kč

19 660 586 964 Kč

37 909 955 567 Kč

Fondy smíšené

22 478 586 582 Kč

10 440 043 930 Kč

32 918 630 512 Kč

Fondy fondů

17 224 225 954 Kč

647 057 023 Kč

17 871 282 977 Kč

Fondy nemovitostní

2 045 799 931 Kč

133 684 844 Kč

2 179 484 775 Kč

CELKEM

119 581 204 183 Kč

124 346 950 619 Kč

243 928 154 802 Kč

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří skupina ČSOB (74,79 mld. Kč), skupina České spořitelny (71,72 mld. Kč), skupina Komerční banky (30,60 mld. Kč), skupina ING (16,09 mld. Kč) a UnicreditGroup (13,06 mld. Kč).

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 807,861 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 40,459 mld. Kč.

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno celkem 87.549 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2011 hodnoty 1 727 mld. Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí 2011 o 18 miliard Kč (z 1 709 mld. Kč k 31.3.2011 na 1 727 mld. Kč k 30.6.2011).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.