Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

Nová holdingová struktura pro burzy Budapešť, Lublaň, Praha a Vídeň

Od 14. ledna jsou burzy Budapešť, Lublaň, Praha a Vídeň rovnoprávnými členy nadřazené holdingové společnosti CEESEG AG. Holding přebírá především strategické a finanční řízení a správu podílů, operativní záležitosti povedou dceřiné společnosti (tisková zpráva Wiener Börse).

Představenstvo je personálně stejné: Michael Buhl a Heinrich Schaller povedou v budoucnosti oba podniky Wiener Börse AG a CEESAG AG.  Navíc bude v holdingu poradní sbor, složený z výkonných ředitelů burz v Budapešti, Lublani a Praze. K hlavním úkolů poradního sboru patří tvorba strategie skupiny a utváření, popř. realizace četných integračních projektů.

„Novou organizací získá skupina burz strukturu, která odpovídá její velikosti a bude lépe plnit požadavky naší mezinárodní strategie,“ míní Dr. Heinrich Schaller, člen představenstva CEESEG AG. „CEESEG lze dále rozšiřovat, středně a dlouhodobě jsme v  zásadě otevřeni pro další členy. Máme zájem o všechny burzy v regionu, nevedeme však v současnosti žádná konkrétní jednání“, zdůrazňuje Dr. Michael Buhl, člen představenstva CEESEG.

Více likvidity a mezinárodního zájmu pro regionální trhy

Prvořadým strategickým cílem je zvýšení likvidity místních trhů i celé oblasti a zjednodušení přístupu mezinárodních členů na trh. Proto by měly být v tomto a příštím roce všechny čtyři burzy napojeny na obchodní systém XETRA. Navíc má být mezinárodní zájem o burzy CEESEG posílen např. sloučením mezinárodní distribuce dat, sloučením mezinárodního prodeje indexových licencí a společnými roadshows těchto čtyř trhů.

Již dnes zodpovídá CEESEG zhruba za polovinu kapitalizace trhu a za asi dvě třetiny všech akciových obratů ve Střední a Východní Evropě a je tak největší burzovní skupinou v regionu. Celkem je v seznamu 264 podniků, více než 170 regionálních a mezinárodních bank a brokerů obchoduje na těchto čtyřech burzách a celkem 152 prodejců dat se stará o zveřejňování jejich údajů po celém světě. V roce 2009 zaznamenala CEE Stock Exchange Group silný pozitivní trend. Skupinový index CEESEG stoupl o 37,8 % , CETX zahrnující 25 největších podniků, kótovaných na burze, stoupl dokonce o 39,9 %.

Vídeňská burza v roce 2010

U Vídeňské burzy se chtějí pánové Buhl a Schaller i v tomto roce zaměřit na likviditu cestou akvizice dalších mezinárodních členů. „Získání mnoha mezinárodních členů v uplynulých letech se vyplatilo. Ačkoli se peněžní obraty vzhledem k silném poklesu kurzů v důsledku mezinárodní finanční krize snížily téměř o polovinu, obraty v kusech klesly jen nepatrně,“ říká Buhl. V předchozím roce získala Vídeňská burza navzdory těžkým podmínkám sedm nových členů. Díky tomu tak dnes na Vídeňské burze může obchodovat  90 členů, z toho 49 mezinárodních bank, kteří provádějí  již téměř 70 % akciových obratů. V roce 2010 chce představenstvo Vídeňské burzy tuto vysokou úroveň dále rozšiřovat.

Dalším těžištěm je příliv nového kapitálu. „V současné době  mezi podniky, které by chtěly poprvé nabídnout své akcie na trhu (IPO), panuje velká nejistota ohledně načasování vstupu na burzu. Věříme ale ve vstupy na burzu v tomto roce,“ míní Schaller. Vídeňská burza se v roce 2010 více zaměří na poradenství pro podniky, které se o IPO zajímají. Také sekce „mid market“, která byla cíleně vytvořena pro podniky s nízkou potřebou kapitálu, bude posílena..

Pro IPO nepříznivé prostředí vedlo v uplynulém roce k rekordním emisím korporátních dluhopisů… Emisním objemem ve výši 5,2 mld. euro zaznamenala Vídeňská burza svůj nejlepší rok u korporátních dluhopisů. V roce 2010 Vídeňská burza počítá se setrvalým zájmem o tento segment.

Dále se Vídeňská burza v roce 2010b hodlá koncentrovat na dva klíčové technické projekty:na jaře má být na derivátovém trhu implementován nový obchodní systém Eurex, což by mělo ulehčit přístup mezinárodních účastníků obchodu na derivátový trh. Ještě v první polovině roku 2010 má být rovněž prostřednictvím obchodního systému Eurex zahájen derivátový trh pro CEGH Gasexchange Vídeňské burzy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.