Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

NKÚ: Regulovaná cena za povrchovou vodu nepokryla náklady

Investice 30.03.2015 | 10:49 0 Komentářů

Za tři roky tak Povodí Moravy ztratilo 40,5 milionu korun a Povodí Ohře téměř 194 milionů.

NKÚ: Regulovaná cena za povrchovou vodu nepokryla náklady

Praha/Chomutov – Regulovaná cena za odběr povrchové vody u státních podniků Povodí Ohře a Povodí Moravy nepokrývala skutečné náklady. Rozdíl dosáhl v letech 2011 až 2013 u obou podniků přes 234 milionů korun.

Povodí ztrátu pokrývala zejména tržbami za výrobu elektrické energie, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Roli sehrálo i to, že zemědělci jsou při vláhovém deficitu od plateb za odběr povrchové vody osvobozeni.

Za tři roky tak Povodí Moravy ztratilo 40,5 milionu korun a Povodí Ohře téměř 194 milionů korun. NKÚ proto doporučuje zvážit úpravu cenových předpisů, aby cena za odběr povrchové vody odpovídala skutečně vynaloženým nákladům.

„Nedostatky jsou pod hranicí významnosti“

„Připravujeme v této věci vyjádření. Musíme se podrobně seznámit s tím, co NKÚ prezentoval veřejnosti, pak budeme na to reagovat,“ řekl ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma. „Do úterý budeme zároveň svému nadřízenému, kterým je ministerstvo zemědělství, připravovat vyjádření k závěrečné zprávě NKÚ,“ doplnil Nedoma. Podle něj protokol ke kontrolní zprávě NKÚ byl pozitivní. U nedostatků okolo financí bylo podle ředitele uvedeno, že jsou pod hranicí významnosti.

NKÚ rovněž doporučuje zvážit úpravu vodního zákona a zákona o vnitrozemské plavbě – zpoplatnit užívání vodní cesty Baťův kanál – a tak vytvořit zdroje pro financování její správy a údržby. Státní podnik Povodí Moravy totiž v roce 2011 čerpal peníze na provoz a údržbu od krajů, v letech 2012 a 2013 ale žádné příspěvky neobdržel a tratil na tom celkem 15,3 milionu korun.

Administrativa za tři tisíce na hodinu

Kontroloři také zjistili, že Povodí Moravy nepostupovalo hospodárně, když zadávalo externím firmám jednoduché administrativní úkony spojené s veřejnými zakázkami, za které si účtovaly i tři tisíce korun za hodinu. Ačkoli tyto služby měli zajišťovat zaměstnanci Povodí Moravy. Šlo například o vyřizování korespondence s uchazeči či shrnutí výsledků zadávacího řízení.

Povodí Moravy rovněž u zakázky na odstranění usazenin z vodní nádrže v Plumlově neoprávněně použilo státní dotaci. Pokud by podnik vhodně nastavil kritéria hodnocení nabídek, mohla být akce minimálně o 12,8 milionu korun levnější.

Hospodaření kladné, ale výnos nízký

Hospodaření obou podniků povodí bylo sice kladné, výnos z jejich činnosti byl ale podle NKÚ nízký. Ke kladnému výsledku rozhodující měrou přispěly dotace od ministerstva zemědělství, které je jejich zřizovatelem.

Ministerstvo neplnilo své povinnosti například tím, že zakládací listiny neobsahovaly některé zákonem požadované údaje. V případě určeného majetku ministerstvo po transformaci a následném převodu majetku do jednotlivých státních podniků neprovedlo v zakládacích listinách změnu hodnoty majetku, přestože se výrazně zvýšila. Ministerstvo navíc od roku 2008 nevypracovalo strategickou koncepci pro malé vodní elektrárny, což brání rozvoji státních podniků v této oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.