Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Nejvíce nezodpovědných řidičů, kteří jezdí bez povinného ručení, je na severozápadě Čech

Ze 7,2 miliónů vozidel registrovaných v České republice jich téměř 600 tisíc nemá povinné ručení. Nejvíce nepojištěných vozidel, 73 356, je v Ústeckém kraji (tisková zpráva ČKP).

Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj jsou z hlediska výskytu nepojištěných vozidel nejhoršími kraji v rámci celé České republiky. Z aktuálních regionálních statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) vyplývá, že každé sedmé vozidlo v Ústeckém kraji, respektive každé desáté v Karlovarském a Libereckém kraji, je nepojištěné. Tyto kraje jsou také nejrizikovější z hlediska výskytu nepojištěné škody, tzn. že vozidla bez povinného ručení zde nejčastěji bourají. Za nimi s odstupem následuje Plzeňský kraj.

Na opačném konci žebříčku jsou Zlínský kraj a Vysočina, kde je zastoupení nepojiště-ných vozidel a nepojištěných škod nejnižší. Ani zde však není situace ideální. Všem nepojištěným motoristům hrozí tvrdé sankce v podobě příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP. Od ledna 2009 až dosud Česká kancelář pojistitelů rozeslala nepojištěným 399 tisíc výzev k zaplacení příspěvku a inkasovala od nich 337 miliónů Kč. Zároveň nepojištění motoristé hazardují, že s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, kterou budou muset zaplatit ze své vlastní kapsy.

Zdaleka nejhorším okresem v rámci České republiky je Chomutov, kde je celkem 13 998 vozidel bez povinného ručení a riziko, že nepojištěná vozidla registrovaná v tomto okrese způsobí nepojištěnou škodu, je 2,12krát vyšší než je celorepublikový průměr. Mezi 12 nejrizikovějších okresů se vešly všechny 3 okresy Karlovarského kraje, 5 okresů Ústeckého kraje, za Liberecký kraj okresy Česká Lípa a Jablonec nad Nisou a okres Tachov jako jeden zástupce Plzeňského kraje. Kolem celorepublikového průměru rizika vzniku nepojištěné škody se pohybují některé okresy Středočeského a Moravskoslezského kraje, stejně tak jako hlavní město Praha. Relativně nejnižší riziko je v okresech Žďár nad Sázavou a Uherské Hradiště, kde je riziko poloviční, než je celorepublikový průměr. Viz Graf č. 1: Index rizikovosti výskytu nepojištěných škod na úrovni okresů.

V našich analýzách se nezabýváme jen absolutními počty nepojištěných vozidel, ale ještě větší váhu pro nás má vyjádření rizikovosti, že s nepojištěnými vozidly byla způsobena škoda. Zde dáváme do poměru celkové počty registrovaných vozidel v jednotlivých regionech s počty nepojištěných škod,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a dodává: „Za těmito čísly jsou schovány smutné příběhy motoristů, kteří podcenili rizika a s nepojištěným vozidlem způsobili dopravní nehodu. V případě hmotné škody mohlo jít řádově o desítky či stovky tisíc korun. Pokud však došlo k újmě na zdraví, mohla se výše škody vyšplhat až k miliónovým částkám. Tyto škody poškozeným uhradila Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, ale následně je důsledně vymáhá na nepojištěných vinících nehod, kteří ji ve finále zaplatí ze své vlastní kapsy.

Graf č. 1: Index rizikovosti výskytu nepojištěných škod na úrovni okresů

Cílem ČKP je dále výrazně snižovat počty nepojištěných vozidel. A díky tomu dosáhnout poklesu počtu škod způsobených vozidly bez povinného ručení. „Zároveň inkasováním příspěvku nepojištěných zvyšujeme finanční participaci nepojištěných motoristů na financování garančního fondu, z kterého jsou vyplácena plnění poškozeným při nehodách způsobených nepojištěným vozidlem. Díky tomu se příspěvky členských pojišťoven do garančního fondu ČKP, a tedy i řádně pojištěných klientů, postupně snížily – pro rok 2011 až na nulu!“, dodává Jakub Hradec.

Česká kancelář pojistitelů má k dispozici statistiky k počtům nepojištěných vozidel a riziku nepojištěných škod na úrovni krajů i okresů v rámci celé ČR. V nejproblematičtějších krajích zahájila komunikační kampaň, jejíž součástí je i distribuce alarmujících letáčků do poštovních schránek. „Naším cílem nejsou primárně sankce, ale především nám jde o osvětu, která povede k dalšímu snižování počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích,“ doplňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.