Úterý 15. června. Svátek má Vít.

Ministerstvo financí chce další registr kvůli daňovým únikům

Investice 20.05.2014 | 16:16 0 Komentářů

Vznik registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji si podle ministerstva vyžadují daňové podvody.

Ministerstvo financí chce další registr kvůli daňovým únikům

Praha – Od příštího roku by mohl vzniknout v Česku registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, mezi které patří například antikorozní nebo textilní oleje. Tyto oleje nepodléhají zdanění, podvodníci je přimíchávají do pohonných hmot, a stát tak přichází o peníze na daních.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o spotřebních daních, kterou předložilo k připomínkování ministerstvo financí. Zároveň by se kvůli daňovým nedoplatkům měl zpřísnit proces, v rámci kterého je firmám povolováno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani.

„V porovnání s novelami tohoto zákona v uplynulých letech se jedná o poměrně rozsáhlou novelu, která však nepřináší žádnou úpravu sazeb spotřebních daní,“ řekl ČTK daňový odborník PwC Martin Diviš. Cílem opatření je podle něj omezení přístupu rizikových firem a obchodníků, u kterých není dostatečná záruka, že budou postupovat v souladu se zákonem, k nezdaněným výrobkům podléhajícím spotřební dani.

Vznik registru si podle MF vyžádaly daňové podvody, které souvisí s nezákonným přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména motorové nafty.

„Do tohoto registru budou zapisováni výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé zvláštních minerálních olejů. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat pouze na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 210 litrů,“ uvádí materiál.
Návrh by podle MF měl co nejméně dopadnout na malé distributory a spotřebitele zvláštních minerálních olejů.

Výše zajištění se nezmění

Mezi zvláštní oleje patří oleje používané k obrábění kovů, k uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje, ložiskové oleje, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, textilní oleje a ostatní mazací oleje. U těchto olejů vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň pouze v případě, že jsou určeny pro pohon motorů, výrobu tepla nebo pro výrobu směsných pohonných hmot.

„Zvláštní minerální oleje budou vymezeny přímo zákonem, a to vazbou kódu celní nomenklatury a technických vlastností,“ doplnil Diviš s tím, že za nesplnění požadavků ve vztahu k zvláštním minerálním olejům může být udělena sankce do pěti milionů korun.

Ministerstvo původně navrhovalo i zvýšit maximální výše zajištění spotřební daně z minerálních olejů u daňových skladů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun. „Na základě jednání ministerstvo financí zvolilo variantu řešení formou zpřísnění povolovacích řízení namísto původně uvažovaného výrazného plošného navýšení zajištění spotřební daně,“ uvádí ale zpráva.

Rizikovost firem chce ministerstvo posuzovat z hlediska jejich spolehlivosti, tedy trestněprávní bezúhonnosti a daňové spolehlivosti, daňové bezdlužnosti i ekonomické stability.

Novela také přináší dílčí změny odstraňující některé výkladové nedostatky současného zákona. „Pozitivní změnou, která jistě potěší výrobce piva, je umožnění osvobození v případě piva, které se stalo nevhodným pro lidskou spotřebu a které bude zničeno za přítomnosti pracovníka celního úřadu,“ uvedl Diviš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.