Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

MiFID průvodce spotřebitele

Česká národní banka zpřístupnila na svých webových stránkách dokument pod názvem „MiFID: průvodce spotřebitele“ s podtitulem „Investování do finančních produktů“. (Tisková zpráva ČNB)

Průvodce spotřebitele vznikl v rámci práce Výboru evropských regulátorů cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators – CESR), kde působí také Česká národní banka.

Průvodce si klade za cíl srozumitelně vysvětlit širší investorské veřejnosti praktické uplatnění nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Tato směrnice byla promítnuta do českého práva poslední novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Dokument se soustřeďuje především na povinnosti obchodníků s cennými papíry ve vztahu k jejich zákazníkům. Představuje jednotlivé kroky, které provázejí základní fáze investičního procesu, a přiřazuje jim konkrétní povinnosti obchodníků s cennými papíry. Zároveň poukazuje na odlišnosti v míře ochrany, kterou stanovuje směrnice pro drobného zákazníka nebo profesionálního investora.

Česká národní banka se vydáním průvodce připojuje k společné iniciativě orgánů dohledu nad finančním trhem států Evropské unie a zároveň jím naplňuje jedno ze svých poslání, jímž je osvěta v oblasti kapitálového trhu. Dokument by měl pomoci českým investorům zorientovat se v nových pravidlech kapitálového trhu a přispět k jejich kvalifikovanému rozhodování při využívání služeb zejména obchodníků s cennými papíry.

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/dohled_kapitalovy_trh/download/MiFID_CZ.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.