Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

Kreditní krize nešetří žádný region a zasáhla dokonce i země BRIC

Podle zprávy, kterou Coface předložil 19. ledna 09 na své výroční konferenci o rizicích světové ekonomiky, snížil ratingy 22 zemí. Poprvé se mezi nimi objevují také Čína a Rusko (analýza společnosti Coface).

Globálně Coface očekává 3,1% propad tempa růstu HDP mezi roky 2007 a 2009. Během předchozí kreditní krize, jež nastala po splasknutí internetové bubliny, to bylo pouze 2,5% snížení tempa růstu HDP. Zpomalení hospodářského růstu vede k nárůstu indexu platebních selhání společností  (Coface Payment Incident Index) o více než 50% mezi lety 2007 a 2008. Coface předpovídá, že krize skončí v posledních měsících roku 2009.

Kreditní krize rozsahem podobná těm v 80. a 90. letech

Zdá se, že globální krize platební morálky, která odstartovala začátkem roku 2008, výrazně akcelerovala v posledním kvartálu 2008 a začala ovlivňovat obchodní vztahy i v těch zemích, které až doposud odolávaly (např. Německo). Tato krize se podobá těm předešlým na počátcích 80. a 90. let co do poklesu hospodářského růstu. Coface předpokládá růst světové ekonomiky v roce 2009 o 0,9%. Zpomalení růstu z 2007 na 2009 by tedy mělo být o 3,1% – podobně jako v letech 1979 – 1982  a 1989 – 1991. Nicméně, je to stále méně než během  první ropné krize. V roce 2008 Coface zaznamenal navýšení o 47% ve svém indexu platebních selhání společností s urychlením v poslední čtvrtině roku.

Zpráva Coface o rizicích světové ekonomiky popisuje, jak se krize platební morálky šířila od svých počátků v lednu 2008 v USA a následně zasáhla další země trpící splasknutím realitní bubliny (Velká Británie, Španělsko, Irsko, atd.). Nyní se již zdá, že žádný region nebyl ušetřena. Krize se dále šířila do vyspělých zemí sousedících s výše zmíněnými epicentry krize, následně pak do zemí s dlouhodobě nízkým růstem HDP ( Itálie, Německo, Japonsko, atd.), a pak do rozvíjejících se zemí s makroekonomickou nestabilitou (Jižní Afrika, Vietnam, atd.).

Čína a Rusko: ohrožené firmy prodělávají poklesy

Zatímco průmyslově vyspělým státům Coface  zhoršil rating již v roce 2008, nyní přiřadil negativní výhled dvěma BRIC zemím, které až doposud krizi platební morálky odolávaly.

„Navzdory dobré makroekonomické a finanční situaci, která panovala v posledních letech v Rusku a Číně, dorazila krize platební morálky i do těchto dvou klíčových rozvíjejících se ekonomik,“  vysvětlil Francois David, předseda představenstva společnosti Coface. „Firmy v těchto zemích jevily znaky zranitelnost, na které Coface již v minulosti upozorňoval, nyní ještě zvýrazněné zpomalením ekonomického růstu.“

Coface předpovídá 7% růst HDP pro Čínu v roce 2009. Průzkum týkající se platební morálky čínských společností, provedený Coface v posledních 6 letech,  ukázal vliv vysoké konkurence na snižování ziskové marže v soukromém sektoru. Zaznamenaná mikroekonomická zranitelnost v Číně povede při poklesu hospodářského růstu ke zhoršení platební morálky čínských firem. Ratingu Číny A3 byl tedy přiřazen negativní výhled. Rating Hong Kongu a Taiwanu byl snížen na A2.

Co se Ruska týče, Coface předpokládá růst HDP o 2,5% v roce 2009. Platební morálka se podle Coface v roce 2008 zhoršila především díky přetrvávajícím nedostatkům v řízení firem. Tyto problémy již byly zohledněny v ratingu Ruska na stupni B. Země je nyní vážně poškozena krizí (zhoršení dostupnosti úvěrů, propad cen ropy). Zahraniční dluh ruských společností narostl o 140% od roku 2005, což povede k dalšímu zhoršení platební morálky, a proto byl i ratingu Ruska přiřazen negativní výhled.

Upozornění: rating zemí od Coface nehodnotí schopnost země splácet státní dluh. Vztahuje se k průměrnému riziku nesplácení krátkodobých pohledávek z  obchodního styku společnostmi v dané zemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.