Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

KPMG vydala komentář k pochybení v zákoně o placení pojistného na sociální zabezpečení

V souvislosti s nedávným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem a četnými komentáři na téma vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení za první polovinu roku 2007, které se v té souvislosti objevily téměř ve všech médiích, bychom rádi uvedli několik praktických poznámek k procesu možného vrácení části pojistného odvedeného
organizacemi. (komentář KPMG)

V uvedeném rozhodnutí krajského soudu šlo o případ společnosti, která se rozhodla v období 1. 1. až 30. 6. 2007 neplatit pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele, a to na základě toho, že v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení chyběla v důsledku legislativního pochybení zákonodárce definice vyměřovacího základu pro zaměstnavatele.

Poté, co vláda tuto hrubou chybu zjistila, vydala nařízení vlády, ve kterém vyměřovací základ definovala. Teprve 1. července 2007 se však dotyčná definice dostala zpátky do zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Krajský soud zrušil rozhodnutí, kterým správa sociálního zabezpečení doměřila žalující společnosti dlužné pojistné, a konstatoval, že stanovení vyměřovacího základu pouze nařízením vlády, a nikoliv zákonem je v rozporu s ústavou. Vyjde-li se ze závěrů rozhodnutí krajského soudu, mohl by v důsledku tohoto formálního nedostatku v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení vzniknout organizacím přeplatek ve výši zaplaceného sociálního pojištění za zaměstnavatele za uvedené období.

Je tedy na zvážení a rozhodnutí plátců pojistného, zda o tento přeplatek požádají. Z praktického hlediska je o přeplatek možno požádat prostřednictvím písemné žádosti na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Zároveň by zaměstnavatel musel opravit přehledy předložené za výše uvedené období a zaslat je společně se žádostí na příslušnou správu.

Ze zákona lze o přeplatek na pojistném žádat do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl. Domníváme se, že s ohledem na potenciální zátěž pro státní rozpočet může zákonodárce urychleně přistoupit ke zkrácení této lhůty. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne využít tohoto nedostatku v zákoně a o přeplatek požádat, měl by tak učinit co nejdříve, nejlépe do konce roku 2009.

Při konkrétním rozhodování v této věci je také třeba vzít v potaz, že správa sociálního zabezpečení již napadla rozhodnutí krajského soudu u Nejvyššího správního soudu a její další kroky ohledně případného vrácení přeplatku budou zcela jistě činěny až v návaznosti na rozhodnutí tohoto soudu, které lze očekávat v průběhu příštího roku. Lze předpokládat, že vrácení přeplatku na pojistném nebude probíhat automaticky, nýbrž až na základě individuálních soudních rozhodnutí.

Jeden komentář: “KPMG vydala komentář k pochybení v zákoně o placení pojistného na sociální zabezpečení”

  1. alen1 napsal:

    Našel se odvážlivec, který šel proti OSSZ, své právníky by měl vyvažovat zlatem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.