Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Kontroly ve firmách se zaměří na bezpečnost podlah

Investice 20.06.2014 | 12:40 0 Komentářů

Kampaň pod názvem „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“ vyhlásil Výbor vrchních inspektorů práce Evropské komise.

Kontroly ve firmách se zaměří na bezpečnost podlah

Praha – Kontrolování podlah ve zdravotnických, restauračních, hotelových a stravovacích službách bude jednou z hlavních činností Státního úřadu inspekce práce letos na podzim. Důvodem je fakt, že povrchy, podlahy, zemědělské půdy nebo sportoviště se v květnu staly druhým nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR. Celkem jich bylo 354.

Kampaň pod názvem „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“ vyhlásil Výbor vrchních inspektorů práce Evropské komise. V EU pracovní úrazy vzniklé zakopnutím nebo uklouznutím tvoří asi čtvrtinu všech úrazů v zaměstnání. Více než třetina z nich navíc zaměstnance vyřadí na déle než měsíc.

Dvacet podniků v každém regionu

Každý oblastní inspektorát práce bude v rámci této kampaně od září do listopadu prověřovat pět subjektů z oblasti zdravotnictví a 15 subjektů poskytujících hotelové, restaurační a stravovací služby. Vybírány budou především firmy se zvýšenou pracovní úrazovostí.

Kontroloři se zaměří na to, zda provedené hodnocení rizik je adekvátní danému pracovišti, zda je podlaha rovná, bez poškození či neznečištěná. Budou také zkoumat, jestli se na vnitřních komunikacích nevyskytují překážky, nebezpečná místa jsou na pracovišti dostatečně osvětlena a označena a zda zaměstnanci používají adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky.

V květnu přes tři tisíce úrazů

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v Česku byly v květnu předměty, části strojů a automobilů, materiály, úlomky a prach, a to celkem v 619 případech. Úhrnem Státní úřad inspekce práce evidoval 3088 pracovních úrazů, čtyři z toho byly smrtelné a 119 bylo klasifikováno jako závažné pracovní úrazy, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dní.

„Kontroly na pracovištích jsou stále častější. Jen za květen bylo v oblasti bezpečnosti práce rozdáno 92 pokut za více než 3,5 milionu korun. Vedle prevence pracovních úrazů, technického stavu strojů nebo automobilů by zaměstnavatelé neměli zapomínat ani na neoblíbené papírování. Velkou část pokut totiž představují také nedostatky v dokumentaci BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),“ uvedl Martin Šimek z magazínu o bezpečnosti práce www.BezpecnostPrace.info.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.