Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Komplexní rizikové životní pojištění VARIO od Kooperativy

Nové rizikové životní pojištění VARIO nabízí široké spektrum pojistných rizik. V případě placení pojistného v ročních intervalech pojišťovna Kooperativa nabízí slevu 7 %.

Komplexní rizikové životní pojištění VARIO nabízí vysokou variabilitu a široké spektrum pojistného krytí. Klient je kompletně pojištěn v oblasti rizik ohrožujících život a zdraví a navíc si může kdykoli během trvání pojištění požádat o zrušení nebo sjednání doplňkových pojištění nebo o změnu sjednaných pojistných částek. 

 

V rámci jedné pojistné smlouvy lze pojistit tato rizika:

·    smrt,

·    vážná onemocnění,

·    pracovní neschopnost,

·    pobyt v nemocnici,

·    plnou invaliditu s výplatou důchodu,

·    plnou invaliditu způsobenou úrazem s výplatou důchodu,

·    smrt následkem úrazu,

·    trvalé následky úrazu s progresivním plněním,

·    tělesné poškození způsobené úrazem,

·    pracovní neschopnost v důsledku úrazu,

.    pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, nejvyšší vstupní věk je 74 let. Minimální pojistná doba je 1 rok. Pojištění se sjednává maximálně do věku 75 let pojištěného. Maximální výše pojistného není stanovena, minimální výše pojistného činí 2400 Kč ročně. Podle intervalů placení pojistného nabízí navíc Kooperativa tyto slevy:
 

Pojistné období

Sleva v procentech z pojistného

3 měsíce

3 %

6 měsíců

5 %

12 měsíců

7 %

Zdroj:
Tisková zpráva Pojišťovny Kooperativa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.