Úterý 26. října. Svátek má Erik.

Komise pro spravedlivé důchody rozhodla o rozpracování modelu penzijní reformy

Zásadní otázkou, kterou Komise pro spravedlivé důchody na svém dnešním jednání řešila, je zajištění příjmů pro pokrytí výdajů v následujících deseti letech. Ministerstvo práce představilo návrh úpravy prvního pilíře a zavedení minimálního důchodu. Jednoznačné stanovisko zaujala komise k rozpracování návrhu rozdělení průběžného pilíře na solidární a zásluhový. Další jednání komise se uskuteční 15. listopadu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za klíčovou otázku zajištění příjmů pro stále rostoucí výdaje. V ostatních zemí Evropské unie je běžné používat ke krytí výdajů na důchody jak pojistné, tak státní rozpočet. Ačkoliv u nás jsou výdaje ze státního rozpočtu na důchody využívány, je tak činěno nesystémově.

Česká republika kryje z pojistného skoro 80 procent všech výdajů na sociální zabezpečení, což je nejvíce ze zemí EU. Tam se tato hodnota pohybuje mezi 50 a 60 procenty. Proto ministerstvo otevřelo diskusi o vícezdrojovém financování, pro které je nutno zajistit další daňové a nedaňové příjmy.

Rozdělením prvního důchodového pilíře na nultý a nový první pilíř by bylo zabezpečeno rozdělení výdajů na solidární a zásluhové penze. To by umožnilo nastavit základní výši důchodu bez ohledu na výši předchozích příjmů, která zajistí důchodcům minimální životní standard. Zásluhový by byl v novém uspořádání pilíř první.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.