Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Jak bohatý je Ježíšek v zemích EU?

Makro 16.12.2013 | 17:24 0 Komentářů

Až pod rozsvícené vánoční stromky ekonomové nedohlédnou. Co se ale týče celkové konzumní stránky vánoc, leccos napoví míra zvýšení maloobchodních tržeb za prosinec proti běžným trendům. Náš analytický tým porovnal prosincové tržby v maloobchodě mimo segment prodejů a oprav motorových vozidel podle uvedeného kritéria za všechny země EU v desetiletí 2003–2012. Z výsledků jsou patrné zajímavé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, vyplývající jednak z kulturních odlišností, jednak z proměn ekonomického prostředí (analýza UniCredit Bank).

Podle výsledků období 2008–2012 kraluje předvánočním nákupům Lucembursko, kde maloobchod dosáhl za prosinec průměrného zvýšení tržeb oproti trendu o plné dvě třetiny. Tato skutečnost jistě vypovídá o oblíbenosti země jakožto nákupní destinaci mezi cizinci, spíš než o spotřebním chování Lucemburčanů. Pro další země EU jdou ale zjištěné rozdíly převážně na vrub místních specifik.

Nejvyšší, třetinový přírůstek tržeb hlásí pro poslední měsíc roku Itálie a Portugalsko, nedaleko této hranice se pak nachází další jižní země – Kypr. Silnými předvánočními nákupy se dále vyznačují Británie a Maďarsko. Na opačném konci žebříčku se nachází Chorvatsko, kde prosincové tržby proti jiným měsícům v roce vzrostly během posledních pěti let v průměru jen o 9 %. Také další místa od konce patří zemím postkomunistického bloku – Bulharsku, Estonsku a Lotyšsku. Ze zemí západní Evropy leží vánoce nejméně na srdci šetřivým Nizozemcům. V Česku je tradice vánočních nákupů poměrně silná. V žebříčku EU nám patří sedmá pozice a před všemi našimi sousedy si udržujeme citelný náskok.

Konzumní síla vánoc – o kolik procent byly proti trendu vyšší prosincové tržby v maloobchodě za období 2008–2012 

unicredit-jezisek-131216-01

Zdroje: UniCredit Research, Eurostat

Zpracovaná data také umožňují posoudit, jak zahýbala s konzumní silou vánoc ekonomická krize, která na starém kontinentu v posledních letech vládla. Že stagnující příjmy a rostoucí nezaměstnanost přinutily většinu domácností k šetření, je známý fakt. Náš pohled je ale jiný – snaží se odhalit, zda domácnosti na finanční nepohodu zareagovaly plošným omezením spotřeby (což by se promítlo do výdajů během celého roku), či převážně omezovaly zbytné výdaje (jichž se najde větší díl mezi vánočními nákupy, a situace by tedy vedla ke snížení prosincového náskoku proti trendu).

Skutečně, s výjimkou všech tří zemí Beneluxu přidávaly prosincové tržby obchodníkům v celé Evropě větší procento v předkrizových letech 2003–2007, nežli v období 2008–2012. Obrázek je ale velmi plastický a řada jeho aspektů stojí za komentář.

Z hlediska síly vánoc výjimečné Lucembursko před krizí nevybočovalo z evropského průměru a jeho sláva začala stoupat až v roce 2008. Silnější omezení předvánočních nákupů je po krizi patrné v zemích, které jí byly nadprůměrně zasaženy: Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku. Zajímavý je osud Řecka, jehož obyvatelé si přes neradostnou finanční situaci země dlouho nenechali na vánoční útraty sáhnout. Jejich spotřební apetit během vánoc skokově snížila teprve úsporná opatření v ekonomice roku 2012. Slabší vánoce 2012, byť v menší míře, měli ale obchodníci oproti předchozím rokům téměř v celé Evropě.

České vánoce jsou z konzumního hlediska silné a stabilní. To, že se u nás jeden z největších nárůstů prosincových tržeb proti trendu odehrál v krizovém roce 2009, svědčí o ochotě tuzemských domácností uskromnit se v průběhu roku, jen aby byly vánoce se vším všudy. Stejný přístup zaujmou spotřebitelé nepochybně i letos. Přesto, nebo právě proto, že si zvykáme na oslabenou českou korunu.

Vliv dluhové krize na konzumní sílu vánoc – o kolik procentních bodů se v letech 2008–2012 změnil náskok prosincových tržeb v maloobchodě proti trendu ve srovnání s obdobím 2003–2007 

 unicredit-jezisek-131216-02

Zdroje: UniCredit Research, Eurostat

Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.