Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Ivan Špirakus se stal novým předsedou AČPM

Na valné hromadě Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byl zvolen jejím předsedou Ing. Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA a.s.

Ivan Špirakus je dlouholetým členem Prezídia AČPM a zakládající člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM sloučila v r. 2005. Ke svému zvolení uvedl: „AČPM se pod mým vedením v dalším období soustředí zejména na intenzívnější objasňování unikátní role a významu pojišťovacího makléře v procesu sjednávání pojištění. Respektujeme sílící tlaky na ochranu spotřebitele na finančním trhu a jsme v tomto směru připraveni i nadále úzce spolupracovat jak s Ministerstvem financí ČR, tak s Českou národní bankou.

Na druhé straně budeme ale bránit naše postavení vysoce odborného pojišťovacího specialisty, stojícího na straně klienta před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře s více než 300letou historií makléřské profese, i dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace, nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“

Na valné hromadě byly zvoleny také Etická komise, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a Revizní komise ke kontrole hospodaření.

Zdroj: AČPM, www.opojisteni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.