Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

I proti výpadkům dodávek plynu se dá pojistit

V souvislosti s možným rozšířením krize v zásobování České republiky plynem z Ruska se nabízí otázka, zda se na případné škody, které by podniku vznikly v důsledku omezení výroby, může vztahovat firemní pojištění pro případ přerušení provozu (Tisková zpráva AČPM).

„I proti výpadkům dodávek veřejných služeb, například plynu, elektřiny či vody, je možné se pojistit. Takové pojištění se však zpravidla vztahuje jen na případy, kdy dojde k nahodilé havárii na potrubí či třeba k požáru v rozvodně,“ řekl místopředseda Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) Ivan Špirakus.

Nastane-li omezení nebo přerušení dodávek v důsledku úředního zásahu státu (vyhlášením regulačního omezení), je možnost úhrady vzniklé škody z pojištění přerušení provozu podle Špirakuse problematická, protože není splněna definice pojistné události, tedy vznik náhodné havárie. „V zásadě je možné se pojistit i pro tuto situaci, takové pojištění by však patřilo spíše do kategorie tzv. politických rizik,“ dodává Špirakus s tím, že na českém trhu se podobné pojištění nenabízí.

Pojištění přerušení provozu bývá zpravidla navázáno na vznik prvotní škody na pojištěném majetku. Nejčastěji je to požár, ale často i další živelní rizika, popřípadě také strojní porucha, porucha elektronických zařízení apod. Pojištění následných škod může být spojeno i s jinými předem definovanými náhodnými událostmi – například náhlým přerušením dodávky elektrické energie či plynu, hmotnou škodou u klíčového subdodavatele aj. Z pojištění se pak hradí především fixní náklady vynakládané i při přerušení provozu (mzdy, odvody, splátky úvěrů atd.), ušlý zisk z výrobní či obchodní činnosti a vícenáklady spojené s přerušením provozu (pronájem náhradních prostor atd.).

Pojištění přerušení provozu je obecně v Česku velmi podceňováno. Podle průzkumu, který pro AČPM provedla agentura IPSOS TAMBOR, má tento druh pojištění uzavřeno jen 11 % českých firem a většinou jen pro výpadky v důsledku požáru. Přitom právě při současné finanční krizi, kdy je hospodaření firem napjaté, může výpadek provozu spolu s nedostupností úvěrů znamenat i bankrot podniku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.