Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Hrubý zahraniční dluh ČR se ve třetím čtvrtletí mírně snížil

Investice 30.12.2013 | 16:24 0 Komentářů

Na konci září letošního roku zahraniční zadlužení ČR pokleslo pod dva biliony korun a odpovídalo necelým 51 % HDP. Téměř polovinu dluhu představují závazky tuzemských firem. Zároveň ovšem tyto firmy ve třetím čtvrtletí snižovaly svůj dluh vůči zahraničí a nejvíce se tak podílely na celkovém poklesu zadlužení. Jak uvádí ČNB, šlo přitom především o snížení závazků vůči mateřským společnostem. (Komentář ČSOB)

Ke snížení dluhu přispělo i snížení zahraničních vkladů v tuzemských bankách. Rekordně nízké úrokové sazby zahraniční kapitál do ČR rozhodně nelákají. Ostatně tento závěr potvrzuje i nižší zájem investorů ze zahraničí o české státní dluhopisy ve třetím čtvrtletí.

Struktura dluhu ČR zůstává i nadále příznivá, neboť stále dominuje dluh dlouhodobý. Krátkodobé závazky tvoří jen necelých 24 % z celé částky.

Většinu dluhu tvoří závazky veřejného sektoru včetně státních garancí, zatímco přímo na soukromý sektor připadá jen 46 % zadluženosti. Přímé zadlužení státu ovšem dosahuje pouze necelých 29 %.

Výše dluhu i jeho struktura zůstává relativně příznivá a nepředstavuje zásadní problém české ekonomiky ani překážku pro její další vývoj. Neohrožuje ani úroveň devizového kurzu koruny.

V posledním čtvrtletí roku lze očekávat, že hodnota dluhu ČR se zvýší z titulu oslabené koruny. Půjde však primárně o efekt přepočtu eurového, respektive dolarového zadlužení do korun.

Samotný objem cizoměnových závazků jako takový by se nijak výrazně zvýšit nemusel. Brzdou zadlužení zůstávají nízké tuzemské úrokové sazby a vysoká dostupnost domácích úvěrů. I když samozřejmě nelze zcela vyloučit, že část investorů v korunách se po intervenci přece jen ve větší míře navezla do korunových dluhopisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.