Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

GFOCP zahájil výplatu klientů KTP Quantum

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) zahájil 6. května výplatu prostředků dotace ze státního rozpočtu ve výši 800 milionů korun úhradou na účty právních zástupců klientů KTP Quantum.

Prostředky z dotace musí být vyplaceny co nejdříve kvůli dokončení výplaty oprávněných nároků u většiny klientů a aby fond mohl stát požádat o další prostředky nezbytné pro úplné vyrovnání nárků klientů.

Jako první vyplatil fond advokáty zastupující několik tisíc klientů KTP a souhlasili s dohodou o rozložení nákladů soudního řízení. Jedná se o Dr. Miroslava Enžla, Dr. Tomáše Kalabuse, Dr.Marie Ludvové, Dr. Hany Záveské, Dr. Anny Kapsové, Mgr. Reginy Komárkové, Dr. Evy Drevňakové, Dr. Lubomíra Holby a Dr. Josefa Moravce. S ostatními advokáty fond stále jedná.

Klienti, kteří nepodali na fond žalobu nebo nejsou zastoupeni advokáty, či jméno advokáta nelze jednoznačně určit z evidence soudu, obdrží náhradu zavedeným způsobem prostřednictvím České spořitelny. Vyřízení takové hromadné platby může trvat cca dva týdny a výplata by měla být zahájena 23. května 2008. Klienti předem obdrží dopis od banky a na doporučení GFOCP by s vyzvednutím neměli otálet, protože 21. června 2008 vyprší zákonná promlčecí lhůta.

Zdroj: Tisková zpráva GFOCP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.