Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

Firmy nechtějí platit DPH za práci pro dlužníky

Investice 14.08.2009 | 10:30 0 Komentářů

Návrh Hospodářské komory a PricewaterhouseCoopers nemá podporu ministerstva financí

Praha – Podnikatelé nechtějí platit daň z přidané hodnoty (DPH) za zboží a služby dodané firmám, které jim za ně nezaplatily. Daňová skupina Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers proto připravila návrh na změnu zákona o DPH.
Návrh reaguje na nárůst počtu firem, které se nacházejí v konkurzním řízení, a tudíž nejsou schopny dostát svým závazkům vůči věřitelům. „Řada dodavatelů není schopna vymoci pohledávky v plné výši, navíc zákon dodavatelům nařizuje přiznat DPH v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda pohledávka bude řádně vypořádána,“ říká prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Tato povinnost se podle něj negativně projevuje na cash-flow dosud životaschopných podniků. Komora navrhuje, aby dodavatel mohl požadovat vrácení DPH odvedené státu, pokud mu tato daň není zaplacena obchodním partnerem za řádně dodané zboží či poskytnuté služby. „Zamýšlený návrh prozatím upravuje pouze problematiku konkurzního řízení, v budoucnu je však možné úpravu rozšířit i na ostatní případy,“ upřesňuje Kužel.
Jinde to funguje
Obdobná úprava platí podle šéfa Hospodářské komory nejméně ve 12 členských státech Evropské unie, například v Německu či Rakousku. „V žádném případě se tedy nejedná o žádnou legislativní novinku,“ zdůrazňuje.
Za prospěšný považuje návrh i Martin Diviš, odborník na DPH z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. „Česká republika umožňuje speciální režim odpisu nedobytných pohledávek u daně z příjmu, ale nikoli vrácení DPH,“ připomíná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.