Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Finanční instituce se distancují od aktivit Centrálního registru dlužníků (CERD)

Banky Luboš Svačina 30.11.2009 | 11:43 0 Komentářů

Vázení, v poslední době se u laické i odborné veřejnosti objevuje stále více zavádějících a často i vyloženě nepravdivých informací o spolupráci Bankovního (BRKI) a Nebankovního (NRKI) registru klientských informací se subjektem nazvaným Centrální registr dlužníků (CERD). (společné prohlášení Bankovního a Nebankovního registru vůči CERD)

Jde například o nepravdivé informace o tom, že Bankovní a Nebankovní registr klientských informací jsou "podsystémem Centrálního registru dlužníků a mezinárodního systému CERD" nebo zavádějící tvrzení, že pomocí takzvaného "Potvrzení o bezdlužnosti", jež CERD na svých stránkách za poplatek nabízí, lze zjistit, zda je „evidován Váš dluh vůči bankám, obchodním společnostem, úvěrovým a leasingovým společnostem nebo státní instituci“.

Jménem Bankovního registru klientských informací (BRKI) a jeho 20 současných členů a rovněž jménem Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a jeho 23 současných členů bychom rádi veřejnost upozornili, že ani Bankovní a Nebankovní úvěrový registr klientských informací, ani žádný z jejich dále uvedených členů, s CERD v oblasti výměny dat o svých klientech nespolupracuje a CERD proto nemá k žádným údajům o dlužnících těchto subjektů přístup. Vzhledem k tomu členské společnosti nepovažují Potvrzení o bezdlužnosti či jiné obdobné dokumenty, jejichž vystavení za úplatu CERD nabízí, za relevantní podklady pro svou činnost a při posuzování žádosti o finanční prostředky k nim nepřihlížejí

O výpis z Bankovního nebo Nebankovního registru klientských informací je možné zažádat pouze třemi způsoby. Prvním je osobní návštěva klientského centra obou registrů na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, kde je možné získat výpis buď za 100 korun s lhůtou vystavení do 30 dnů, nebo za 200 korun na počkání. Druhou možností je poslat za sebe zplnomocněnou osobu. Třetí způsob je pak zažádat o výpis poštou, a to zasláním žádosti s notářsky či úředně ověřeným podpisem, kde jsou ceny za výpis stejné, ale k ceně výpisu je připočten poplatek za poštovní služby. Výpis zatím nelze získat přes internet, důvodem je ochrana osobních údajů.

Děkujeme za pochopení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.