Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Fidelity International: Role investorů při recyklaci plastů

Investice 28.08.2019 | 10:42 0 Komentářů

Žijeme v době zamořené plasty. Dvě třetiny těchto plastů tvoří jednorázové obaly na zboží. Investoři v poslední době čím dál častěji při svém rozhodování zohledňují sociální aspekty a ekologickou zodpovědnost dané společnosti (tzv. Faktor ESG).

„To, že si to společnosti uvědomí, pomůže životnímu prostředí. Objevují se už náznaky takového fungování u některých firem,“ uvádí ředitel výzkumu Fidelity International Mike Dolan a dodává: „Nejen náš výzkum, ale i ochota společností víc přemýšlet nad dopady své činnosti, je součástí našeho celkového hodnocení investic a může výrazně ovlivnit naše závěry.“

Zatím zodpovědnost za dopady na životní prostředí ležela pouze na firmách v obalovém sektoru. V poslední době tuto zodpovědnost začínají přebírat i společnosti v chemickém průmyslu. Různé vlády světa už na tento vývoj reflektovaly. Například Velká Británie chce začátkem roku 2022 zavést zvláštní daň na obaly z plastu u nichž je recyklovaný obsah nižší než Týkat se bude všech obalů u kterých je recyklovaný obsah nižší než 30 procent.

Mike Dolan k tomu říká: „V posledních měsících jsme téma plastů analyzovali s několika chemickými a obalovými společnostmi a jejich reakce se velmi lišily. Například přední výrobce polypropylenu považuje debatu o plastech za příležitost a sám zlepšuje recyklovatelnost svých produktů. Spoluprací se společnostmi zabývajícími se recyklací odpadů si zajistí vysoce kvalitní suroviny a vyvíjí takové produkty, které minimalizují odpad a vytěží maximum zdrojů. Jiný výrobce obalového materiálu zase očekává vyšší výnosy z přechodu na hliníkové plechovky a investuje do recyklačních zařízení, aby si zajistil přístup k recyklovaným surovinám. Bohužel, přístup jiných však zdaleka není takto proaktivní. I proto angažovanost společností v této problematice integrujeme do celkového posuzování každého investičního případu.“

Zdroj: Tisková zpráva Fidelity International

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.