Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

Farmaceutické firmy ve střední a východní Evropě jako léčba nemocného akciového trhu

Farmaceutické trhy střední a východní Evropy diky „catching-up“ efektu (ve spotřebě léků) slibují solidní růst navzdory bouřlivému finančním prostředí. Top farmaceutické akcie nabízejí solidní hodnoty za výhodné ceny (Analýza Erste Group).

Světové akciové trhy byly v posledních týdnech vzhledem k vyhrocující se krizi finančního sektoru a jejímu dopadu na světový hospodářský růst i nadále volatilní a museli čelit poklesům na nová minima. Defenzivní charakter farmaceutického sektoru v regionu střední a východní Evropy (a stále ještě dobré vyhlídky a solidní bilance) ochránil farmaceutické akcie zemí střední a východní Evropy před turbulencemi na akciových trzích jen z části.

Krátký pohled na současné ceny farmaceutických akcií CEE ukazuje, že i zde byl zaznamenán pokles a ve většině případů se cenné papíry nevyvíjely o moc lépe než odpovídající domácí trh. Panický útěk z akcií vyvolal masivní prodejní vlnu napříč všemi trhy a fundamentální data, jako např. výsledky za druhé čtvrtletí 2008 byla ponechána téměř bez povšimnutí. Kurzy farmaceutických akcií tak byly stlačeny na velmi atraktivní úroveň.

Analytici Erste Group jsou toho názoru, že farmaceutické firmy zemí střední a východní Evropy si i za zhoršujících se ekonomických podmínek nadále udrží svou stabilitu. “Pochmurné konjunkturní vyhlídky  farmaceutickou branži příliš nezasáhnou, jelikož se žádný z důležitých faktorů podporujících farmaceutické trhy (zejména segment generik) nezmění. Kromě toho je malá vnější zadluženost farmaceutických firem zemí střední a východní Evropy (a jejich dostatečná schopnost financovat své investiční záměry bez přispění finančních trhů) dobrým předpokladem pro minimální dopad současného nedostatku úvěrů na jejich finanční výsledky“ , konstatuje Vladimíra Urbánková, analytička farmaceutického sektoru v Erste Group.

Dalším významným faktorem je oslabení měn zemí střední a východní Evropy, které je výhodou pro farmaceutické firmy v regionu střední a východní Evropy orientované na export. To by mohlo spolu se snížením úrokových sazeb (s výjimkou Maďarska) pozitivně ovlivnit hodnocení titulů. V konečném důsledku je třeba zohlednit vliv slábnoucí konjunktury zemí západní Evropy (s očekávanou stagnací HDP) a umírněné tempo růstu na trzích zemí střední a východní Evropy. Analytici Erste Group zdůrazňují, že generika, klíčové obchodní odvětví farmaceutických firem se sídlem v regionu střední a východní Evropy, by měla být zasažena nejméně, jelikož jsou pro vypjaté rozpočty zdravotních pojišťoven atraktivní alternativou k nákladným originálním lékům a to jak ve středoevropském regionu, tak i v západní Evropě.

Trhy zemí střední a východní Evropy zůstanou pravděpodobně i v následujícím období i nadále vysoce volatilní. Také se nelze vyloučit další tlak na kurzy akcií, především pokud budou investoři i nadále jednat v panice a přehlížet dobré fundamentální výsledky. „Na druhou stranu představují špičkové farmaceutické podniky zemí střední a východní Evropy v tomto nejistém období výhodnou nabídku za dobrou cenu. Investoři s dlouhodobou fundamentální orientací to dříve či později poznají“, míní Vladimíra Urbánková. „Pro významné farmaceutické firmy zemí střední a východní Evropy (typické výrobce generik, jejichž atraktivita pro zdravotní pojišťovny neustále stoupá, ruku v ruce s jejich rostoucí snahou o úsporná řešení) je hospodářský výhled i nadále velmi slibný. Finanční výkazy zůstávají solidní a jak na trzích zemí střední a východní Evropy (včetně Ruska/SNS), tak i na západních trzích, kde lze strategicky a efektivně využít ukončených patentů a/nebo mezer na trhu, očekáváme silný růst.“

Zavírací ceny vybraných titulů ke dni 24.10.2008

Zdroj: Erste Group Research

– Díky solidním exportům do zemí střední a východní Evropy (včetně Ruska/SNS), které ještě dále posilují z důvodu příznivého pohybu měn, lze v následujícím období u akcií Richter a Egis očekávat rychlejší nárůst tržeb. Vzhledem k vyšší rizikové averzi (Maďarsko zde platí jako zvláště problematické) zvyšujeme v našich DFC modelech pro maďarské farmaceutické firmy naše prognózy na bezrizikové úrokové sazby. S ohledem na všechny aspekty snižujeme naši cílovou cenu pro Richter a Egis na 38 770 HUF, resp. 18 000 HUF na akcii, krátký pohled na aktuální kurzovní ceny ovšem prozrazuje, že jsou všechna rizika více než zohledněna že obě maďarské společnosti nabízí solidní potenciál růstu. V konečném důsledku proto opakujeme u obou titulů doporučení „koupit“.

– Nabídka na převzetí efektivně posílila kurz pražské Zentivy. Zatímco představenstvo Zentivy zamítlo dřívější nabídky k převzetí společností PPF a Sanofi-Aventis (ve výši 950 CZK a 1 050 CZK na akcii), byla dodatečně navýšena nabídka společnosti Sanofi-Aventis ve výši 1 150 CZK na akcii (což prakticky odpovídá naší cílové ceně v hodnotě 1 155 CZK z července 2008) přijata lépe. Vzhledem k současným nejistotám na trzích neočekáváme, že bude prémie pro převzetí Zentivy podobně vysoká jako byla v minulosti při transakcích v tomto sektoru za lepších podmínek na trhu. Zatímco naše 12-ti měsíční cílová cena na základě modelu DCF má hodnotu 1 160 CZK na akcii, rozhodli jsme se přizpůsobit naší cílovou cenu na 1 150 CZK na akcii (což odpovídá nabídce společnosti Sanofi-Aventis, která představuje v současnosti horní limit) a opakujeme naše doporučení „držet“. Ačkoli by nově vybudované pozice prostřednictvím skupiny PPF a ostatních finančních investorů mohly znamenat, že společnosti Sanofi-Aventis pod tímto tlakem nabídku ještě dále zvýší, přesto doporučujeme investorům, kteří se chtějí vyhnout riziku, nabídku společnosti Sanofi-Aventis, trvající do 28.listopadu 2008, přijmout.

– Kurz akcie Krka nedokázali zachránit před jejím nedávným pádem ani výborné výsledky za první pololetí 2008 s dvoumístným nárůstem obratu a zisku (čímž dalece překonaly veškeré konkurenty v regionu), ani nízký počet zahraničních investorů v akcionářské struktuře. Očekáváme, že výsledky za první až třetí čtvrtletí 2008 (které budou k dispozici od 13. listopadu) přesvědčí investory o jednoznačné regionální konkurenční výhodě slovinské firmy. Naše revidovaná cílová cena ve výši 118,5 EUR na akcii poukazuje na stávající vysoký potenciál akcie ze současných nízkých úrovních kurzů. Potvrzujeme naše doporučení „koupit“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.