Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

Farmaceutické firmy SVE na cestě získat v roce 2010 zpět důvěru investorů

Poté, co na ně v roce 2009 investoři zanevřeli, mají akcie farmaceutických společností ze SVE nakročeno k tomu, aby získaly zpět svou přitažlivost jako defenzivní tituly. Farmaceutické společnosti SVE jsou i nadále připraveny vykazovat solidní obchodní výsledky, i když tempo růstu bude nižší než byla jeho úroveň před krizí. Nejatraktivnějšími tituly jsou Richter a Egis, slibná je i nízká cena akcií společnosti Krka (zpráva Erste Bank).

Pozvolný návrat chuti investorů riskovat hrál v roce 2009 obecně ve prospěch trhů SVE. Po předchozím období podprůměrné výkonnosti se region zotavoval především v druhé polovině roku, a to díky přílivu financí zaznamenanému fondy investujícími na rozvíjejících se akciových trzích, který se odrazil i v růstu objemu obchodů. Pro akcie farmaceutických společností SVE (stejně jako pro jiné defenzivní tituly) představovala klesající riziková averse špatné zprávy. Jejich tempo zaostávalo za dynamikou bankovních a realitních titulů a akcií podniků z cyklických odvětví, a to dokonce tak, že se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 propadly do ztrát.

“Ve výhledu bude jejich defenzivní charakter hrát ve prospěch akcií farmaceutických společností SVE i
proti nim. V prvním čtvrtletí roku 2010 se očekává sentiment ve prospěch cyklických odvětví, přičemž
investice do farmaceutických titulů budou stát stranou. Ovšem vzhledem k tomu, že hospodářské
podmínky zůstávají křehké a do obchodních výsledků podniků z cyklických odvětví se bude stale
promítat dopad ekonomického zpomalení, můžeme být později v tomto roce svědky návratu investorů k defenzivním titulům. Věříme, že mezi žádanými tituly by pak neměly chybět podniky z oboru
zdravotnictví – a zejména hráči na poli generik,” vysvětluje Vladimíra Urbánková, analytička farmaceutického sektoru v Erste Group.

Výhled je poměrně povzbudivý: Farmaceutické společnosti SVE mohou očekávat obnovení růstu na všech velkých regionálních trzích, včetně těch, které byly v loňském roce zasaženy nejhůře, jako je Ukrajina. S posilujícím rublem a oživením cen ropy v zádech se do hry vrací klíčový ruský trh, což je pro farmaceutické společnosti SVE další podpůrný signál. Vývoji cen napomůže i nízká komparativní báze, a to především v první polovině roku 2010. V nadcházejících letech by mělo farmaceutické trhy CVE podpořit také obnovení celkové přitažlivosti regionu ve spojení s demografickými faktory (např. stárnoucí populace), rostoucím povědomí v oblasti péče o zdraví a neustálý přísun moderních léků na trh. I když budoucí ekonomický růst zajistí i více zdrojů pro zdravotní péči, není pravděpodobné, že by se změnil opatrný přístup poskytovatelů zdravotní péče v oblasti nákladů. To bude zase vyvíjet tlak na politiku úhrady léků směrem k vyšší nákladové efektivitě. To na jednu stranu hovoří ve prospěch výrobců generik. Na druhou stranu se ale dále zvýší tlak na jejich cenovou konkurenceschopnost.

Analytikové Erste Group jsou přesvědčeni o tom, že přední farmaceutické společnosti SVE mají nakročeno k tomu, aby vykázaly solidní obchodní výsledky, i když – v důsledku restriktivních opatření v oblasti úhrady léků – může být jejich tempo o něco nižší než v době před krizí. Dále budou v roce 2010 farmaceutické společnosti, představující bezpečný přístav v dobách turbulencí a nejistoty, nepochybně i nadále ovlivňovány měnícím se sentimentem mezi investory (kromě svých obchodních výsledků). Avšak vzhledem k jejich současným cenám akcií hluboko pod dřívějšími hodnotami si farmaceutické společnosti CVE udržují svou dlouhodobou atraktivitu.

Na rozdíl od roku 2009 se silně exportně orientované maďarské farmaceutické společnosti v roce 2010 nemohou spolehnout na podpůrný efekt meziročního oslabení forintu. Na druhé straně stabilizace forintu znamená, že by se měla snížit čtvrtletní volatilita jejich finančních výsledků. Zlepšující se maďarské makroekonomické ukazatele by měly mít na ocenění maďarských farmaceutických společností pozitivní vliv. Snížení (přinejmenším částečné) rozdílu v ocenění by mělo podpořit zhodnocení cen akcií společnosti Egis, zatímco v případě společnosti Richter by měly požadovaný pohyb cen akcií spustit výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Cílové ceny pro Richter
se pohybují na 48 200 HUF za akcii a pro Egis na 21 755 HUF za akcii, o 5% výše a o 4% níže v porovnání s předchozími cílovými cenami. Analytici Erste Group proto zůstávají u obou 
společností u doporučení „akumulovat“.

Špičkové tempo společnosti Krka se v roce 2009 zmírnilo a v roce 2010 se očekává jeho zpomalení do jednociferné oblasti. Firma však může očekávat stabilní obchodní výsledky, přičemž parametry ziskovosti budou podpořeny jejím silným inovačním nábojem. I když oživení cen akcií může ještě nějakou dobu trvat, aktuální nízké cenové hladiny zůstávají velmi atraktivní. Při revidované cílové  ceně 92,0 EUR na akcii analytici potvrzují své doporučení „koupit“.

Přestože se očekává, že výsledky společnosti Bioton za rok 2009 zůstanou hluboko v červených číslech, výhled na rok 2010 není zdaleka tak chmurný, pokud se společnosti podaří realizovat její restrukturalizační plány. Stejně jako v předchozím případě analytici Erste Group doporučují zůstat v konzervativní náladě a potvrzují své doporučení „držet“. Na základě úpravy modelu tak, aby se v něm odrážely předběžné výsledky za rok 2009, které zaostávají za očekáváním, zpoždění vstupu na čínský trh s insulinem a nově zavedený rizikový diskont, představuje nová cílová cena pro 
Bioton Wostok v horizontu 12 měsíců hodnotu 0,21 PLN na akcii (oproti předchozím 0,26 PLN 
na akcii).

I když se devizové vyhlídky rumunských farmaceutických společností zdají být v tomto roce mírně příznivější, analytici očekávají, že se jejich ziskové marže sníží pod tlakem zhoršující se platební disciplíny a nedávného zavedení prodejní daně v Rumunsku. Cílovou cenu společnosti  Antibiotice revidujeme na 0,624 RON na akcii a potvrzujeme doporučení “redukovat” stav
akcií. Přestože analytici Erste Group i nadále vnímají postavení firmy Biofarm jako mírně lepší, jejich revidovaná cílová cena 0,222 RON ukazuje na omezený současný růstový potenciál a
nadále zachovávají doporučení „držet“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.