Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

Erste Group: Ekonomické a kapitálové trhy – výhled pro rok 2009:

Důležité bude udržet ekonomiku i nadále v pohybu a upevnit důvěru spotřebitelů (tisková zpráva Erste Group).

  • Pokles HDP v eurozóně až na – 0,4 %, očekávaný pokles inflace na 1,5 %
  • Evropská centrální banka (ECB) sníží v prvním pololetí roku 2009 klíčovou úrokovou sazbu
    na rekordních 1,75 %
  • Spojené státy čeká rok stagnujícího ekonomického růstu
  • Průměrný růst v zemích střední a východní Evropy (SVE) vyšší než v eurozóně
  • Úvěrový trh z krize profituje (především státní obligace), v polovině roku 2009 stoupne chuť k investicím do rizikovějších investičních kategorií (podnikové úvěry)

Když v polovině září vyvrcholila krize na finančních trzích, došlo k takovému útlumu světové ekonomiky, že vlády musely přijmout rozsáhlá podpůrná opatření, aby situaci zachránily. “Při pokusu o vyřešení světové krize bylo učiněno mnoho různých kroků”, řekl na tiskové konferenci Rainer Singer, vedoucí makroanalytik pro střední a východní Evropu v Erste Group. “Plány na záchranu hospodářství a bankovního sektoru nebyly iniciovány jen za účelem upevnění finančních trhů, ale měly neutralizovat sestupnou spirálu hned na počátku. Důležité je udržet ekonomiky v pohybu a upevnit důvěru spotřebitelů. Averzi k riziku mají nejen investoři, ale I spotřebitelé a podniky. Očekává se, že na určitou dobu ovládnou peněžní trhy vysoce rizikové prémie“, dodal Rainer Singer.

“Úvěrový trh z krize profituje, především státní dluhopisy jsou považovány za bezpečné přístavy“, tvrdí Gudrun Egger, vedoucí analýz dluhopisových trhů v Erste Group. Analytici Erste Bank pro nadcházející měsíce doporučují i nadále krátké doby splatnosti. Kolem poloviny příštího roku by se měly státní obligace pozvolna korigovat a rizikovějších investiční kategorie (podnikové úvěry) by tak získaly na atraktivitě.

Eurozóna: klíčová úroková sazba dosáhne rekordních 1,75 %

Růstový cyklus v eurozóně vstoupil do fáze poklesu ekonomické aktivity v důsledku vysoké inflace a s ní souvisejícím poklesem poptávky. Snížení ekono-mické aktivity bylo urychleno stupňující se krizí na finančních trzích od poloviny září. Hloubka recese a její trvání jsou nejasné. Proto jsou spotřebitelé ohledně výdajů zdrženlivější a podniky v klíčových průmyslových odvětvích reagují snižováním výroby a odkládáním investičních plánů. Analytici Erste Group očekávají pokles HDP v eurozóně v roce 2009 na – 0,4 %.

Rychlý pokles ekonomického růstu, klesající ceny komodit a bázický efekt povedou v příštím roce ke snížení inflace na 1,5 %. To by poskytlo ECB více prostoru ke snížení klíčové úrokové sazby v první polovině roku 2009 na rekordní úroveň kolem 1,75 %, což by zároveň vedlo ke snížení sazeb na peněžních trzích. Státní dluhopisy budou zpočátku pravděpodobně dále růst, navzdory averzi k riziku ze strany investorů. S koncem cyklu snižování úrokové sazby a nárůstem objemu státních dluhopisů, se v polovině roku 2009 očekává opětovný pozvolný růst výnosů.

USA: Spojené státy čeká rok stagnujícího ekonomického růstu

Pokles aktivity americké ekonomiky běží na plné obrátky. Nejasné zůstává, do jaké míry je rychlý pokles ekonomické aktivity přímou reakcí na krizi na finančních trzích a jak příkrý bude spád, který vyvolala zdrženlivost spotřebitelů ohledně výdajů v posledních několika měsících. Jak dlouho potrvá sestupná spirála, kterou přiživují zhoršující se údaje o zaměstnanosti a pokles poptávky? To také nevyhnutelně vede k otázce, zda všechny plány na stimulaci ekonomiky a balíčky záchranných opatření historických rozměrů budou účinné.

Podle opatrných odhadů týmu analytiků, by měla důvěra reálné ekonomiky ve finanční sektor pozvolna vzrůstat. Otázkou zůstává, zda se to projeví také opačným směrem, tzn. jakým způsobem se bude vyvíjet situace ohledně poskytování úvěrů. Momentálně je nejistota poměrně velká, ale analytici věří, že ačkoliv vstupuje ekonomika USA do velmi slabého roku, dojde v konečném důsledku k její stabilizaci. Již nyní lze ale bezpochyby počítat s obrovským nárůstem rozpočtového schodku ve státním sektoru a s rizikem spojeným s jeho financováním.

Země střední a východní Evropy: průměrný růst v zemích SVE bude vyšší než průměr v eurozóně

Země v regionu střední a východní Evropy budou také čelit slabému ekonomickému roku. Nepochybně poklesne vývoz do zemí EU, což je nejdůležitější zahraniční trh. Navíc se očekává cyklický pokles ekonomiky po letech velmi silného růstu. “Nicméně konkurenceschopnost a stále velký konvergenční potenciál těchto ekonomik ukazují na vyšší průměrnou míru růstu než v eurozóně, ačkoliv se situace bude v jednotlivých státech velmi lišit”, prohlásil na tiskové konferenci Rainer Singer. Současná bonita měn a úvěrů odráží nejistotu způsobenou finanční krizí a měřeno podle fundamentálních dat, je příliš nízká. Kapitálové trhy regionu zemí střední a východní Evropy nicméně budou značně profitovat ze stabilizace na světových trzích. Úvěrové trhy dodatečně podpoří klesající míra inflace a nižší klíčové úrokové sazby.

Trh podnikových úvěrů v zemích EU je poznamenán přetrvávající nejistotou. Důvodem je fáze poklesu ekonomické aktivity, kterou charakterizuje pokles úrokových sazeb, klesající zisky podniků a horší kvalita úvěrů. “Poté, co ekonomický pokles v eurozóně dosáhl svého vrcholu, očekáváme
ve druhé polovině roku 2009 mírný nárůst podnikových zisků, postupné snížení zahraničního dluhu a stabilizaci bonity úvěrů”, prohlásila Elena Statelov, specialistka analýz dluhopisových trhů v Erste Group. Rizikové prémie budou vysoce volatilní s perspektivou snižujících se úrokových rozdílů až od druhého pololetí roku 2009. Investoři budou mít příležitost kupovat s výhledem vysokých zisků, především ve formě atraktivně oceněných nových emisí. V každém případě však bude v této souvislosti důležitá správná volba titulů a fundamentální úvěrová analýza. Defenzivní sektory mezitím podražily, ale za stabilního cash-flow preferují odborníci i nadále telekomunikace, energetický sektor a necyklická spotřebitelská odvětví. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.