Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Druhé čtvrtletí roku 2008 pro členy USF opět ve znamení růstu, tématem jsou hypotéky

Členové Unie společností finančního zprostředkování a poradenství zprostředkovali ve druhém čtvrtletí roku 2008 finanční produkty v celkové hodnotě 3 127 755 tis. Kč, což představuje mezikvartální nárůst o 2,55 %. Tento růst byl tažen především investičními produkty a, poněkud překvapivě, hypotékami. (Tisková zpráva USF ČR)

Po určitém zakolísání zprostředkované produkce v prvním čtvrtletí letošního roku tak došlo opět k obnovení výrazného růstového trendu a to i v meziročním srovnání (nárůst o 3,82 %), navzdory pokračující nejistotě na světových finančních trzích a počínajícímu zpomalování růstu české ekonomiky.

Velmi zajímavým úkazem je bezpochyby vývoj v produktové oblasti, která je jedním z „tahounů“ současného růstu. Zde je nutno konstatovat, že ačkoliv jsme svědky frekventovaných výroků o propadech hypotečního trhu, členové USF dokázali zatím tento trend zvrátit a zprostředkovat úvěry na bydlení v celkové hodnotě 1 865 313 tis. Kč, což představuje oproti prvním kvartálu 2008 nárůst o solidních 6,77 %. Ačkoliv se stále nejedná o návrat k rekordním hodnotám druhého kvartálu roku loňského, je nutné tento překvapivý vývoj, vzhledem ke zmíněným okolnostem, kvitovat jako velmi pozitivní. Celkové shrnutí vývoje kvantitativních parametrů hypotečního poradenství v rámci USF pak přináší následující graf.

Pokud jde o další produktové skupiny, životní pojištění bohužel nenavázalo na pozitivní vývoj z předchozích období a vykázalo, velmi pravděpodobně pouze sezónní, výkyv směrem k relativnímu poklesu o 4,51 % oproti prvnímu čtvrtletí 2008 při celkovém předepsaném pojistném ve výši 193 423 tis. Kč. Investiční produkty naopak navázaly na předchozí růst, když absorbovaly zakolísání předchozího období mezikvartálním nárůstem o 7,38 % (při celkovém objemu 734 252 tis. Kč).

Mimořádně vynikající je pak vývoj zprostředkovaných investic v meziročním srovnání, kde bylo dosaženo růstu o 40,6 %.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, dosaženým výsledkům dodává: „Z dlouhodobého pohledu je velmi zajímavá především oblast hypotečních úvěrů. Zatímco v médiích stále častěji slýcháme o nadcházejícím „soumraku“ hypoték, naši členové dokázali tyto trendy překonat a obnovili právě v tomto, dle řady názorů již téměř krizovém, období významný růst. Zřejmě lze tento fakt připsat navýšení relativního podílu členů USF na celkově klesajícím objemu trhu. Vývoj u investičních produktů je pak radostnou zprávou pro každého, kdo si uvědomuje přednosti tohoto do budoucna stále více perspektivnějšího nástroje pro zhodnocení dlouhodobých finančních aktiv populace.“

Produktivita pracovníků, respektive její vývoj jsou dlouhodobě jedny z hlavních pracovních témat USF. V hodnoceném čtvrtletí vykázala tato oblast vývoj částečně analogický ve vztahu k celkovému objemu zprostředkovaných produktů: zatímco zprostředkovaný objem hypotečních úvěrů na pracovníka vzrostl o 5,08 % na celkových 756 tis. Kč, zbylé dvě produktové oblasti signalizovaly pokles (investice o 2,31 % na 538 tis. Kč; životní pojištění o 6,02 % na 78 tis. Kč).

Ing. Jiří Šindelář, manažer a člen představenstva USF, tyto údaje komentuje takto: „Ačkoliv jsme svědky mírného poklesu produktivity v oblasti životního pojištění a investic, nedomnívám se, že jde o trvalý, systémový jev. Jeho příčiny mohou být různé, za zmínku stojí jistě zejména nárůst počtu vlastních pracovníků o 4,42 %, jež je doplněn poměrně výrazným zvýšením počtu investičních zprostředkovatelů – o 9,92 %. Rovněž relevantní je otázka strukturálních limitů produktivity v jednotlivých oblastech, které jsou určovány jak kapacitou lidských zdrojů, tak především kategorickým požadavkem na maximalizaci kvalitativních aspektů finančního poradenství. Věřím, že i v tomto ohledu budeme nadále svědky pozitivního vývoje.“

Celkově zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Investice

734 252

Životní pojištění

193 423

Hypoteční úvěry

1 865 313

Celkový počet smluv (ks)

Investice

4 452

Životní pojištění

16 735

Hypoteční úvěry

1 009

Počet zprostředkovatelů

Počet PPZ

2 469

Počet IZ2

1 364

Produktivita zprostředkovatelů (tis. Kč/poradce)

Investice

538

Životní pojištění

78

Hypoteční úvěry

756

Celkově zprostředkovaný obrat – historicky (tis. Kč)

Investice

7 451 259

Životní pojištění

7 923 066

Hypoteční úvěry

24 867 872

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.