Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Dopady nových pojistných standardů daleko přesáhnou hranice účetnictví a výkaznictví

Do čtyř let by měly být zavedeny nové standardy tzv. Fáze II , které povedou ke globální harmonizaci účetních pravidel pojišťoven. Podle studie sítě poradenských společností KPMG The New World for Insurance – Progress Report on Phase II se pojišťovny obávají náročné agendy a vysokých nákladů souvisejících s jejich implementací (komentář KPMG).

Změny budou mít pravděpodobně dopad na tvorbu a nabídku produktů a také na podobu pojistných smluv. Očekává se, že navíc dojde k přehodnocení systému odměn za prodej a zajištění. Vzhledem ke komplexnosti změn se na ně pojišťovny musí připravovat již dnes.

Roger Gascoigne, Partner odpovědný za sektor Pojišťovnictví ve společnosti KPMG Česká republika situaci komentuje: „Chystané změny by mohly mít především dopad na vnímání a srovnávání hospodářských výsledků, a to nejen mezi jednotlivými pojišťovnami, ale i mezi pojišťovnictvím a jinými sektory. Úpravy mohou navíc zásadně ovlivnit způsob podnikání pojišťoven a vést je k zamyšlení se nad otázkami na téma struktury produktů, požadavků na data, systémů a kontrolních mechanismů i daní.

Respondenti z řad lídrů předních světových pojišťoven jsou přesvědčeni, že ve Fázi II jde o více než jen o účetní otázky. V souvislosti s připravovanými změnami budou pojišťovny nuceny přistoupit k úpravám ve výkaznictví. Dále je zřejmě nemine zavedení odpovídajících školení. Kvůli novým požadavkům se pak budou pravděpodobně muset seznámit s jiným způsobem měření efektivity, který bude vyžadován při analýze výsledků.

Výkazy v závěrkách? Nově na bázi marží

Plánovaná úprava standardu pro pojistné smlouvy reaguje na žádosti volající po větší globální harmonizaci účetních pravidel pojišťoven. V důsledku Fáze II budou údaje o výkonnosti vykazovány v účetních závěrkách na základě marží spíše než na tradiční bázi objemových ukazatelů. Mnoho dotázaných z vedení pojišťoven navíc v rámci celosvětového průzkumu předpokládá, že pojišťovny budou k účetní závěrce poskytovat i další informace nad rámec požadavků obsažených v účetních standardech, které jsou platné v USA (tzv. US GAAP). A to v případě, že se bude konečná prezentace výsledků zakládat na navrhovaném principu souhrnných marží.

Plánované změny se podle všeho dotknou všech pojišťoven, ať už uplatňují standardy IFRS pro účely statutární závěrky, nebo skupinového reportingu.

Roger Gascoigne, který se problematice věnuje ve svém dnešním vystoupení na Sedmé výroční konferenci pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika, upozorňuje: „Přestože se to na první pohled nemusí zdát, změny mohou pojišťovnám posloužit jako katalyzátor fungování finančního oddělení, systémů a komunikace s investory pojišťoven. Přechod na Fázi II ale musí jejich vedení začít plánovat již dnes, dokud se standard ještě vyvíjí. Jen tak bude moci maximálně využít synergií například v rámci modelování a investic do systému.“

Změny si vyžádají velké investice do technologií a lidských zdrojů

Nový standard bude navíc zřejmě vyžadovat komplexní a nákladné změny v řízení dat. Mnohé pojišťovny zatím nedisponují systémovými kapacitami k podchycení všech informací, které mohou být v rámci Fáze II potřeba. Pojišťovny budou navíc muset dodatečně najmout zkušené pracovníky z pojistně-matematické a finanční oblasti, případně angažovat třetí strany nebo zaškolit a převést své odborníky z jiných oddělení.

Nutnost vzdělávat akcionáře a regulátory, kterým může určitou dobu trvat, než se s novým systémem sžijí, si pojišťovny dobře uvědomují a pomáhají, aby dotyční pochopili, jak a proč změny v účetnictví a výkaznictví ovlivňují vykazované výsledky.

Skutečným přínosem Fáze II bude uplatnění strukturovaného přístupu, počínaje identifikací rozdílů mezi stávajícím rámcem výkaznictví organizace a Fází II. To pojišťovnám pomůže pokrýt veškeré vazby a vzájemné souvislosti mezi účetnictvím a výkaznictvím, systémy a procesy i lidmi a podnikem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.