Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání a zaplacení daně

Dnešním dnem končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007. V případě opakovaného opoždění může správce daně uložit poplatníkovi pokutu až ve výši 2 000 000 Kč.

31. březen je posledním možným datem pro podání daňového přiznání pro daň z příjmu za rok 2007. Finanční úřady vychází poplatníkům vstříc prodloužením úředních hodin na svých podatelnách, které dnes budou otevřeny až do 18.00.

V případě, že poplatník nestihne podat daňové přiznání k dani z příjmů včas, může správce daně dle zákonných norem zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % a vystavuje se riziku udělení pokuty, která může dosáhnout až 2 milionů Kč.

Kromě podání daňového přiznání je také poplatník nejpozději 31. 3. 2008 povinnen daň zaplatit. Pokud není daň zaplacena v termínu, vznikne dlužníkovi povinnost uhradit také úrok z prodlení, který je počítán za každý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Roční výše úroku z prodlení odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, přičemž úrok z prodlení se uplatní nejdéle za dobu 5 let prodlení.

Každá ze sankcí se přitom uplatňuje samostatně.

Prodlouženou lhůtu do konce června mají poplatníci, kteřím daňové přiznání zpracovávají daňoví poradci, případně jejich účetnictví podléhá kontrole auditem. Nicméně i tito poplatníci nejpozději v poslední březnový den jsou povinni správci daně předložit plnou moc, na základě které bude daňového poradce zpracovávat příslušné daňové přiznání.
 
Zdroj: Ministerstvo financí, FinExpert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.