Středa 29. září. Svátek má Michal.

ČSOB v březnu vydává nové zajištěné fondy

ČSOB nabízí tří nové zajištěné fondy. Dva z nich jsou ale investicí prostřednictvím jednorázového životního pojištění a pouze jeden je čistý zajištěný fond.

Novými jednorázovými životními pojistkami jsou v nabídce ČSOB Maximal Invest ČSOB Life Úrokový click 1 a Maximal Invest ČSOB Slovenských dluhopisů 1. Ve stručnosti je banka charakterizuje:

Maximal Invest ČSOB Life Úrokový click 1 je životní pojištění s jednorázovou investicí s průměrným až nižším stupněm rizika. Výnos je navázán na výkonnost podkladového fondu, která je spjata s očekávaným růstem úrokových sazeb, jež jsou v současné době na historickém minimu. Každý rok se fond zaklikne a připíše se výnos v závislosti na hodnotě pětileté úrokové sazby. Celkový výnos fondu se ke dni splatnosti bude pohybovat v rozmezí 12,5 % až 30 %.

Maximal Invest ČSOB Slovenských dluhopisů 1 je určen pro klienty, kteří chtějí investovat do životního pojištění s pevným výnosem a preferují kratší investiční horizont. Investiční období je 3 roky a téměř 5 měsíců. Výnos je vázán na výkonnost slovenského státního dluhopisu a celkové zhodnocení ke dni splatnosti činí 8,48 % (tj. 2,42 p. a.).

Čistým zajištěným fondem je Global Partners ČSOB Fixovaný click 20, o němž banka píše:

Global Partners ČSOB Fixovaný click 20 je zajištěný fond s nízkou mírou rizika investice. Výnos fondu je vázán na koš 30 světových akcií. Investiční období je 5 let a 7 měsíců a je rozděleno na roční mezidobí. V prvním období fond připíše fixní výnos 2,5 %. Ve 2. až 5. období je výnos dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě. Konečný výnos fondu se pohybuje mezi 2,5 % a 26,5 %.

Zdroj: Tisková zpráva ČSOB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.