Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

ČSOB přichází s novými fondy

ČSOB rozšiřuje svou nabídku o 6 nových fondů, mezi nimiž najdeme jak zajištěné fondy, tak fond s ochranou majetku i čistě akciový fond.

Prvním fondem je Global Partners ČSOB Fixovaný click 17, který nabízí výnos v rozmezí 3 až 24 % za 4 roky a 7 měsíců. Fond investuje do podkladového koše 30 akcií světových korporací. Dalším fondem s „klikací“ strategií je Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 2, který rovněž investuje do koše 30 akcií, přičemž výnosové rozpětí se pohybuje mezi 2,5 a 22,5 procenty za dobu 5 let a téměř 7 měsíců.

Fond Global Partners ČSOB Digitální reverzní 5 investuje do evropského akciového indexu Eurostoxx 50. Jeho výnos je vázán na měsíční vývoj tohoto indexu, přičemž jakýkoliv meziměsíční pokles indexu odečte z maximálního výnosu 4 % (i když index spadne například o 20 %). Za 3 roky a jeden měsíc může investorům vydělat maximálně 40 %.

V euru je veden fond HORIZON ČSOB Jump start 1 EUR, který také investuje do koše 30 asvětových akcií, za dobu 5 let a 1 měsíc slibuje maximální výnos 35 %. Fond Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 3 je kombinací fondu a životního pojištění s dobou splatnosti 8 let a téměř 3 měsíce. Výnos z první poloviny investované částky je 5 % a bude vyplacen spolu s polovinou investované částky již po prvním roce, výnos z druhé poloviny investované částky je vázán na koš 30 akcií.

Chráněným fondem v nabídce je ČSOB Portfolio Pro listopad 90, jehož portfolio je v rámci aktivní správy průběžně upravováno, a to na úrovni regionů, odvětví i jednotlivých titulů. Fond investuje do akcií (30 %), dluhopisů (45 %), peněžních trhů (20 %) a alternativních investic (5 %). Úroveň ochrany je nastavena na 90 % ceny fondu dosažené k poslednímu pracovnímu bankovnímu dni října, a trvá jeden rok.

Čistě akciovým fondem je Horizon Access ČSOB Český akciový PX®, který se orientuje na vývoj na Burze cenných papírů Praha. Jde o otevřený fond určený pro dynamické investory a neměl by přesáhnout 20 % podíl v portfoliu investora

Zvýšená volatilita posledních týdnů odhalila zajímavý trend v chování našich klientů. I když došlo k celkovému odlivu investorů, investic do akciových, smíšených a zajištěných fondů se to výrazněji nedotklo. Zdá se nám, že v uplynulé dekádě, plné korekcí a krizí, se vytvořil základ skupiny zkušených a poučených investorů, kteří myslí dlouhodobě a přesvědčili se, že v dobrém portfoliu trhy dokáží vrátit to, co vzaly. I proto přinášíme v září tak pestrou a zajímavou nabídku investičních produktů,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Zdroj: Tisková zpráva ČSOB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.