Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

COFIDIS: Pozor na oddlužovací společnosti

Banky Luboš Svačina 13.10.2009 | 16:34 0 Komentářů

Společnost COFIDIS, která se zabývá poskytování spotřebitelských úvěrů varuje před tzv. oddlužovacími společnostmi. Klienti, kteří mají problémy se splácením řádných úvěrů by se měli nejprve obrátit na poskytovatele úvěru.

Jak fungují oddlužovací společnosti? Princip bývá velmi podobný. Klient podepíše s oddlužovací společností smlouvu, zaplatí určitý poplatek za sepsání smlouvy a za komunikaci s věřiteli a jiné náklady, které se pohybují v řádu tisíců korun. Dále klient zasílá oddlužovací společnosti v pravidelných intervalech dohodnutou částku, ze které si tato společnost strhává určité procento a zbytek posílá věřitelům. Vše probíhá na základě plné moci klienta.

Věřitel je pak ve většině případů oddlužovací společností pouze e-mailem informován jednak o částce, která mu bude dále zasílána, a jednak je mu sděleno, že další komunikace bude probíhat výhradně přes oddlužovací společnost. Mnohdy ovšem částka zaplacená oddlužovací společností nedosahuje ani minimální požadované splátky věřitele. Klient se tak může dostat do problému.

„Každý klient si musí uvědomit, že uzavřením smlouvy s oddlužovací společností, se nezbavuje povinnosti dostát svým závazkům. Pokud se klient dostane do problému se splácením, vždy je důležité, kontaktovat nejprve společnost, která mu úvěr poskytla, a dohodnout se s ním na dalším postupu,“ upozorňuje Ing. Olga Moradiellos, marketingová ředitelka společnosti COFIDIS, a dodává: „V případě, že nás kontaktuje oddlužovací společnost, snažíme se v první řadě klienta upozornit telefonicky popřípadě prostřednictvím dopisu na důsledky takového jednání a navrhneme mu možnost řešení této situace. Zároveň ho informujeme o skutečnosti, že budeme komunikovat pouze s ním, nikoliv s oddlužovací společností, s tou nejsme nijak smluvně vázáni.“

Zdroj:
Tisková zpráva COFIDIS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.