Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Co by mohlo uškodit koruně do konce roku?

Vývoj ekonomiky 17.12.2019 | 16:28 0 Komentářů

Koruna si po celý listopad držela poměrně silné hodnoty, a to i navzdory zprávám o oslabení aktivity v Německu, jen pomalu se zotavující se náladě německého průmyslu nebo nejistotě způsobené obchodními válkami mezi USA a Čínou. Koruna jako by si nevšímala ničeho z toho a dále se pohybuje na úrovních letošních minim.

Důvodem jsou hlavně vyšší sazby v České republice. Česká národní banka mohla díky masivní expanzi domácí ekonomiky v posledních letech zvýšit sazby až na 2,0 %, což je na poměry finančního světa dnešních dní vysoká hodnota, která je jinde vykoupena podstatně vyšším rizikem nebo finanční nestabilitou. Trhy tak korunu vnímají jako zajímavou destinaci, která nabízí vysoký výnos v poměru s rizikem, které podstupují, když investují do korunových aktiv.

Tento příliv bankovní rada ČNB ještě posílila na svém posledním zasedání. Na něm byla představena nová prognóza naznačující, že model, který ČNB používá pro modelování ekonomiky a stanovování rovnovážné úrokové sazby, doporučuje další zvyšování sazeb. Z členů bankovní rady pro zvýšení hlasovali nejen Vojtěch Benda, který pro zvyšování sazeb hlasuje již delší dobu, ale také Tomáš Holub. Někdejší ředitel měnové sekce Holub má navíc v bankovní radě dosti silné slovo, takže pokud by trval na tom, že sazby by měly jít vzhůru, může přesvědčit některé členy bankovní rady, včetně guvernéra Rusnoka.

Na druhé straně, pokud se podíváme na domácí ekonomiku, není zrovna v situaci, kdy by jí zvýšení sazeb mohlo výrazněji pomoci. Domácí ekonomika je hodně otevřená, silně exportně orientovaná a v zahraničí budeme těžko hledat důvody k jejímu dalšímu růstu. Výhled koruny je hodně spjat nejen s brexitem, ale také s americko-čínskou obchodní válkou, která dopadá tvrdě na Německo a přes něj i na Českou republiku. Česká národní banka rozhoduje o sazbách s ročním horizontem, tudíž je třeba si uvědomit, že problémy v německém automotive spíše začínají, než končí. Všechny tyto faktory jsou zmiňovány jako důvod k ponechání domácích sazeb na současných hodnotách, neboť naplnění těchto hrozeb by přineslo negativní vliv na domácí ekonomiku a vyšší sazby by zhoršovaly schopnost domácí ekonomiky se s nimi vyrovnat.

Blízkou hrozbou se může stát i sama Česká národní banka. Trhy obchodovaly možnost dvojího zvýšení sazeb, model dokonce naznačoval možnost růstu sazeb do konce roku. Naděje na růst sazeb do konce roku je hodně nízká a i po Novém roce nejsou vyhlídky na další zvýšení velké. Trhy mohou být zklamané, i když si ČNB udrží svou jestřábí rétoriku, a dokonce i v případě, že budou pro zvýšení hlasovat opět dva členové bankovní rady – část trhu na základě posledního komentáře může očekávat akci, a pokud nebude doručena, počítejme s rozčarováním, které může přinést oslabení koruny.

Významným momentem mohou být i americké sazby. Je velmi pravděpodobné, že velká část prostředků, které poslaly korunu k letošním minimům, pocházela z USA. Trhy hledaly destinaci, která bude vynášet co nejvíce s minimálním rizikem, neboť v USA už takové podmínky po trojím snížení sazeb nebyly. V USA klesly sazby z 2,5 % na 1,75 % a ty české zůstaly na 2,0 %, navíc se hovoří o tom, že by sazby mohly dále růst. Pro trhy tak koruna zůstala lákavá a část peněz, které nechtějí investovat nebo nemohou být investovány do aktuálně rostoucích akcií, přitekla do České republiky. Americký FED ale signalizuje, že další snižování sazeb nechystá a trhy mu to minimálně na první polovinu roku 2020 věří. Pokud do koruny nebudou přitékat další peníze, její posilování by nemuselo pokračovat a koruna může maximálně držet současné hodnoty s rizikem, že pokud by měla z jiných důvodů výrazněji oslabit, budou trhy chtít vybrat zisky a z koruny odejít.

Důvodů k oslabení koruny do konce roku najdeme řadu. Je jasné, že většina z nich je mimo možnosti ovlivnění z České republiky a nebude snadné se s nimi vyrovnat za pomoci domácích nástrojů. Svou roli může sehrát i snaha zdejších bank zbavit se peněz, aby si snížily odvody do rezolučního fondu, ale po úspěšném obchodním rozhodnutí izraelské a slovenské centrální banky, které pomocí swapů tyto peníze z trhu stáhly, je tato možnost spíše menší. Koruna pro udržení současných hodnot bude potřebovat pokračování přílivu pozitivních zpráv. Pokud se příliv zadrhne, počítejme s možností oslabení koruny.

Viktor Valent, ředitel dealingu SAB Finance a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.