Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2009

Banky Luboš Svačina 13.11.2009 | 10:09 0 Komentářů

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 12.11.2009 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. (Tisková zpráva ČNB)

Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 23. říjnu 2009.

Prognóza popsaná v této zprávě očekává, že inflace se bude v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí roku 2010 pohybovat na hodnotách blízkých nule. Poté se začne zvyšovat a na horizontu měnové politiky (ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 a v prvním čtvrtletí roku 2011) se bude nacházet mírně nad 2% inflačním cílem. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o dopady změn nepřímých daní, se bude v roce 2010 a na počátku roku 2011 nacházet pod celkovou inflací a na horizontu měnové politiky se bude zezdola blížit cíli ČNB.

Ekonomický pokles dosáhl svého dna a prognóza očekává, že ve druhé polovině letošního roku bude česká ekonomika dosahovat mezičtvrtletního růstu. Prudký propad HDP ze začátku roku se ale bude promítat do meziročního poklesu HDP i ve zbytku letošního roku. Pro rok 2009 je očekáván meziroční pokles české ekonomiky o 4,4 % a v roce 2010 by se ekonomika měla vrátit ke slabému růstu (1,4 %). Tento růst  ale bude podpořen zejména oživením ekonomiky ke konci letošního roku, neboť v průběhu roku 2010 bude jeho dynamika opět zvolňovat.

V roce 2011 ekonomický růst vlivem výraznějšího oživení zahraniční poptávky opět zesílí a hrubý domácí produkt poroste více než 2% tempem. Nominální měnový kurz je na prognóze zhruba stabilní s tendencí k velmi mírnému posilování v roce 2011. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010.

 

Vybrané makroekonomické ukazatele

   

2009

2010

2011

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

       

Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP

%, mzr., reálně, sez. očištěno

-4,4

1,4

2,2

CENY

       

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

0,1

2,4

2,1

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

0,1

1,5

2,1

TRH PRÁCE

       

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

2,6

2,2

3,9

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

8,4

9,8

10,7

VEŘEJNÉ FINANCE*

       

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-220,1

-185,9

-223,0

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-6,0

-4,9

-5,6

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

35,7

39,2

43,2

VNĚJŠÍ VZTAHY

       

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

170,5

160,0

190,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-1,1

-0,8

-0,8

CZK/USD

průměr

19,1

17,9

18,1

CZK/EUR

průměr

26,4

25,7

25,5

ÚROKOVÉ SAZBY

       

3M PRIBOR

%, průměr

1,9

1,6

2,4

  • odhad ČNB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.