CZK/€ 24.355 -0,02%

CZK/$ 22.601 -0,07%

CZK/£ 28.423 +0,07%

CZK/CHF 25.809 +0,10%

11. 02. 2011

0 komentářů

ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2011

 


 

Ta představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace se bude v letošním i příštím roce nacházet poblíž cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, dále vzroste a bude se rovněž pohybovat poblíž cíle. Hospodářský růst v roce 2011 podle prognózy zpomalí zejména v důsledku fiskální konsolidace, odeznění přechodného investičního boomu a zpomalení růstu zahraniční ekonomické aktivity.

V roce 2012 by pak mělo dojít ke zřetelnému zrychlení domácího hospodářského růstu, na kterém by se měly podílet všechny výdajové složky HDP. Na trhu práce prognóza předpokládá jen pozvolné snižování míry nezaměstnanosti a zrychlování růstu mezd. Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb poblíž stávající úrovně, následovaná jejich pozvolným růstem od konce roku 2011. Vedle základního scénáře prognózy byly sestaveny tři alternativní scénáře, které zachycují možná rizika plynoucí ze zahraničního vývoje.

Vybrané makroekonomické ukazatele

 

 

2011

2012

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

     

Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP

%, mzr., reálně, sez. očištěno

1,6

3,0

CENY

     

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,3

2,2

Měnověpolitická inflace 

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,3

2,1

TRH PRÁCE

     

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

2,7

4,2

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

8,8

8,0

VEŘEJNÉ FINANCE

     

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-165,7

-168,4

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-4,3

-4,2

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

41,9

44,0

VNĚJŠÍ VZTAHY

     

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

220,0

240,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-2,9

-2,7

CZK/USD

průměr

18,5

18,0

CZK/EUR

průměr

24,2

23,7

ÚROKOVÉ SAZBY

     

3M PRIBOR 

%, průměr

1,3

2,0

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *