Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

ČNB: Dluh Česka v zahraničí již překročil dva biliony korun

Investice 28.03.2014 | 10:39 0 Komentářů

Zahraniční dluh České republiky loni představoval 57,1 procenta HDP, říká Česká národní banka

ČNB: Dluh Česka v zahraničí již překročil dva biliony korun

Praha – Zahraniční dluh České republiky loni vzrostl o 262,5 miliardy korun a dosáhl výše 2,215 bilionu korun. Představoval tak 57,1 procenta hrubého domácího produktu. Vyplývá to z aktuálních údajů České národní banky (ČNB).

Podle ČNB se dluh vůči zahraničním zemím jen v posledním čtvrtletí loňského roku prohloubil o 250,2 miliardy korun. K jeho růstu přispělo především zadlužení bankovního sektoru. Jeho podíl na celkovém zahraničním dluhu narostl na 27,2 procenta.

„Stav zahraniční zadluženosti byl v posledním loňském čtvrtletí ovlivněn zejména zvýšením krátkodobých pasiv bank, především formou navýšení krátkodobých vkladů přijatých od zahraničních bank,“ vysvětluje ČNB.

Přes dvě pětiny dluhu jdou za podniky

K růstu zahraničního zadlužení podnikového sektoru přispělo vedle zahraničních investic do podnikových dluhopisů čerpání krátkodobých obchodních úvěrů. Zahraniční závazky podnikového sektoru naplňují 44,8 procenta celkové zahraniční zadluženosti.

Zahraniční zadlužení vládního sektoru vzrostlo důsledkem nákupu vládních dluhopisů zahraničními investory a čerpání úvěru od Evropské investiční banky na financování investic do infrastruktury. Zahraniční závazky vládního sektoru tvoří 28 procenta celkové zahraniční zadluženosti.

Nejvíce bylo dluhopisů a půjček

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů byl růst zahraničních závazků patrný v širším zastoupení vkladů nerezidentů, instrumentů peněžního trhu a obchodních úvěrů. U ostatních instrumentů jejich podíl na celkovém dluhu klesl. Nejvíce používané instrumenty jsou dluhopisy a půjčky, které tvoří 63 procent zahraničního dluhu.

Podíl soukromého sektoru na dlouhodobé zahraniční zadluženosti činil ve čtvrtém čtvrtletí 47,2 procenta. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu se splatností nad jeden rok.

Schodek investiční pozice Česka vůči zahraničí, tedy rozdíl finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k ostatním, ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 63,1 miliardy korun na 1771,8 miliardy. Poměr schodku investiční pozice k HDP v běžných cenách se tak snížil na 45,7 procenta. V meziročním srovnání je schodek investiční pozice nižší o 103,8 miliardy.

Zahraniční finanční aktiva se za poslední čtvrtletí loňského roku zvýšila o 355,2 miliardy korun a činí 3181,2 miliardy. Meziroční přírůstek aktiv dosahuje 485 miliardy korun a je především důsledkem růstu zahraničních aktiv bankovního sektoru, devizových rezerv ČNB a tuzemských přímých investic v zahraničí, uvedla banka.

Společně s údaji investiční pozice a zadluženosti ČR vydala dnes centrální banka zpřesněné údaje za předchozí čtvrtletí let 2013 a 2012. „Do revidovaných údajů byly promítnuty zejména výsledky ročního šetření ČNB o přímých zahraničních investicích za rok 2012 a aktualizované výkazy o portfoliových investicích,“ upozornila ČNB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.