Sobota 22. ledna. Svátek má Slavomír.

Cloud jako cesta k úsporám ve státní správě

Investice 03.01.2013 | 12:10 0 Komentářů

Tlak na další snižování nákladů – to je hlavní motivace k zavádění cloudu ve státní správě. 73 procent představitelů veřejného sektoru uvádí, že by právě kvůli úsporám měla jejich organizace přejít na cloudové řešení. Přibližně čtvrtina vlád již přínosy cloudových služeb aktivně vyhodnocuje. Překážkou rychlejšího zavádění cloudu do státní správy je však bezpečnost takových řešení. Obavy o ni má 47 procent respondentů průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG Exploring the Cloud: A Global Study of Governments’ Adoption of Cloud. (Komentář KPMG)

Vlády si začínají uvědomovat, že využití cloud computingu může výrazně snížit náklady na služby poskytované občanům. Zjišťují, že umístění služeb na cloudovou platformu může zlepšit přístup lidí k datům. Výsledkem je pak větší transparentnost a lepší interakce při jednání občanů s institucemi veřejného sektoru. Rozhodující roli ale hraje zajištění bezpečnosti dat, především při práci s osobními údaji a citlivými vládními informacemi,” uvádí Michal Pobuda, Director, Management Consulting, KPMG Česká republika.

Největší překážkou jsou obavy o bezpečnost

Téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, že mají při umisťování služeb a procesů na cloudovou platformu obavy o bezpečnost. Téměř 80 procent respondentů ale uvedlo, že by se jejich důvěra v cloud computing zvýšila, pokud by služby byly certifikovány vládním orgánem. Za další problém pak respondenti označili oblast IT governance a soulad s regulatorními požadavky.

Státní orgány často disponují velmi citlivými údaji, a jsou proto častým terčem útoku hackerů. Než umístí klíčové služby a data na cloudové platformy, musí si být vedoucí IT oddělení ve státní správě jistí, že jejich poskytovatelé budou schopni zajistit odolné bezpečnostní protokoly a ochranu,” doplňuje Michal Pobuda.

Skoro třetina (32 procent) představitelů veřejného sektoru v průzkumu uvedla, že dávají přednost platformě soukromého cloudu (zjednodušeně řečeno se jedná o cloud, který je vybudován a využíván jen jednou firmou). 22 procent zvažuje využití platformy veřejného cloudu (v němž jsou služby nabídnuty široké veřejnosti). Dalších 26 procent by dalo přednost hybridní platformě.

Jak velké by měly být úspory?

Názory na to, jak velké úspory by představitele veřejného sektoru přiměly k přechodu na cloudové uspořádání, se různí. Více než čtvrtina respondentů vyžaduje úspory přesahující 10 procent. 21 procent by uvítalo úspory do výše jedné čtvrtiny svých nákladů. Deset procent respondentů uvádí, že by jim cloudové uspořádání muselo přinést vyšší než 25procentní úspory nákladů.

Největších pokroků v zavádění cloudových řešení dosáhly v posledních letech vlády v Austrálii, Itálii, Dánsku, Singapuru a USA. Asi 30 procent organizací veřejného sektoru v těchto zemích již cloud computing částečně nebo úplně zavedlo. Jejich zkušenosti mohou být velmi cenné pro postupné zavádění těchto služeb i v dalších zemích.

O průzkumu
Průzkumu Exploring the Cloud: A Global Study of Governmens Adoption of Cloud se zúčastnilo 430 představitelů veřejného sektoru z deseti zemí (Austrálie, Kanada, Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Singapur, Jihoafrická republika, Španělsko, Velká Británie a USA).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.