Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

ČLFA: úrokové stropy v boji s lichvou nepomohou

Investice 27.02.2014 | 09:33 0 Komentářů

Stanovení úrokových stropů u spotřebitelských úvěrů by podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) nevedlo k účinnému boji proti lichvě. ČLFA tak reaguje na návrh poslanců hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury na určení nejvyšší přípustné míry RPSN u spotřebitelských úvěrů uzavíraných v režimu zákona o spotřebitelském úvěru, který Poslanecká sněmovna 12. února propustila do druhého čtení. (Komentřář ČLFA)

Poslanecký návrh formulovaný ve sněmovním tisku 41 počítá s maximální možnou mírou RPSN ve výši dvacetinásobku lombardní sazby platné k 1. lednu daného roku u úvěrů do 15 tisíc korun a ve výši patnáctinásobku této lombardní sazby u úvěrů nad 15 tisíc korun.

ČLFA sdružuje téměř padesát tzv. značkových finančních institucí, které poskytují úvěrové, leasingové a factoringové produkty. „Naše asociace patří k subjektům, které si jsou vědomy závažných společenských a ekonomických dopadů lichvy, a proto podporuje opatření, která ji mohou postihovat a omezit. Stanovení mechanických stropů pro úroky či pro RPSN u spotřebitelských úvěrů by však podle nás žádoucí výsledky nepřineslo. Některým spotřebitelům by naopak znemožnilo přístup k produktům seriózních finančních institucí, a v konečném důsledku by je tak nasměrovalo právě k lichvářům,“ upozorňuje předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.

V sektoru spotřebitelských úvěrů, ve kterém působí banky a stabilizované  finanční instituce postupující v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, určuje výši úroků a RPSN konkurence. Trh tyto parametry ovlivňuje v závislosti na povaze finančního produktu. Úrokové stropy či stropy RPSN  by však znemožnily úvěrové produkty s krátkou dobou splatnosti. Protože výše úroků odráží i stupeň rizikovosti úvěru pro daného klienta, stropy by zavřely cestu k úvěrům v regulované zóně řadě spotřebitelů, kteří by se pak přesunuli na černý trh.

Před negativními dopady úrokových stropů na trh varuje i Evropská komise, která po analýzách nezávislých agentur Institut für Finanzdienstleistungen a Zentrum für Europäische Wirtschaftsordnung už v roce 2010 upustila od záměru regulovat výši úrokových sazeb ve spotřebitelských úvěrech na evropské úrovni.

Navrhované stropy jsou navíc podle ČLFA zcela nadbytečné. Už nyní totiž existuje ustálená judikatura k definici lichvy. Konkrétně jde o rozhodnutí Nejvyššího soudu z 15. prosince 2004, podle nějž jsou lichvářskými úroky nad čtyřnásobek běžné sazby bank u daného typu úvěru, a také o právní předpisy k postihu lichvy včetně občanského zákoníku a trestního zákona.

Boj s lichvou je třeba chápat v celkovém kontextu postupu proti nekalým praktikám na trhu spotřebitelských úvěrů. Řada lichvářských praktik je založena spíše na pochybných sankčních a jiných poplatcích, na nepřiměřeném zajištění a na dalších nástrojích podvodné povahy. Řadu z nich zakazuje už zákon o spotřebitelském úvěru. ČLFA v této souvislosti podporuje úvahy o potírání lichvy a dalších nekalých praktik ve spotřebitelských úvěrech cestou důsledné kontroly orgány státu. Asociace je připravena přispět k diskusi o skutečně účinných opatřeních k potírání lichvy a jiných nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů. Limitace RPSN navrhovaná některými poslanci by však regulovaný trh spotřebitelských úvěrů poškodila a s bojem s lichvou v šedé zóně by se zcela minula,“ říká Jiřina Tapšíková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.