Středa 20. března. Svátek má Světlana.

Členské společnosti ČLFA za 20 let profinancovaly projekty za 2,85 bilionu korun

Česká leasingová a finanční asociace završuje v letošním roce 20 let působení na českém finančním trhu. V rámci toho proběhla včera odpoledne v prostorách BIVŠ, a.s. konference s názvem „Nebankovní financování na prahu třetí dekády rozvoje“ (tisková zpráva ČLFA).

Dle slov Jiřiny Tapšíkové, předsedkyně představenstva ČLFA, asociace přispěla v průběhu uplynulých dvaceti let k tomu, že náš trh leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu patří k nejvyspělejším v zemích střední a východní Evropy a je srovnatelný s většinou tradičních evropských nebankovních finančních trhů. Členské společnosti ČLFA od roku 1990 financovaly leasingem, úvěry a factoringem projekty v hodnotě 2,85 bln. korun.

V úvodu konference vystoupil viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík k vývojovým tendencím našeho finančního trhu. Zdůraznil, že ČNB prosazuje  jeho cílenou regulaci zaměřenou především na prvky systémově významné pro stabilitu finančního systému, a že např. neuvažuje o obezřetnostní regulaci leasingových společností jako subjektů, které nejsou zdrojem negativních šoků pro stabilitu finančního systému.

Ve svých vystoupeních představitelé ČLFA zdůraznili, že nebankovní finanční instituce v uplynulých dvou desetiletích významně přispěly k podpoře investic řady podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků a začínajících podnikatelů, i k uspokojování potřeb širokého spektra domácností. Nabízely a nabízejí alternativní, a v řadě ohledů výhodné zdroje vnějšího financování investic, provozu i spotřeby. ČLFA usiluje o co nejlepší podmínky pro jejich působení na finančním trhu a při jejich podpoře ekonomického růstu. Prosadila řadu opatření v zájmu nediskriminačního, předvídatelného a nebyrokratického podnikatelského prostředí a na podporu hospodářské soutěže.

Nebankovní financování je součástí finančního trhu. Jeho výhodou je dostupnost, pružná reakce na potřeby zákazníka, rychlost uzavření smlouvy i nabídka řady doprovodných služeb. V posledních letech, také v reakci na zrušení zkrácených leasingových odpisů a na vývoj v poptávce, dochází k diverzifikaci v produktové nabídce nebankovních finančních institucí a ke stále častějšímu využití nebankovních úvěrů. „Konjunktura nebankovních úvěrů pro podnikatelské subjekty a jejich nepřerušený růst pokračuje již řadu let. Bylo tomu tak i v roce 2009, v době ekonomické recese, kdy vykázaly jako jediný segment na nebankovním financování meziroční růst, a to o 6,6 procenta,“ říká Jaroslav Jaroměřský, člen představenstva ČLFA. V rámci leasingového financování neustále roste podíl operativního leasingu.

Blažena Valkošáková, místopředsedkyně představenstva ČLFA, konstatovala, že podíl nebankovních institucí na nehypotečních úvěrech se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %. Roste podíl nebankovních spotřebitelských úvěrů na financování osobních vozů. Významné je také úvěrování služeb, v loňském roce bylo uzavřeno téměř 320 000 úvěrů celkem za 5 mld. korun.

Factoringové společnosti patří mezi členy ČLFA od roku 2005. Factoring byl mezi prvními produkty nebankovního trhu, které zaznamenaly po skončení recese značný růst. V 1. pololetí 2011 jeho objemy meziročně vzrostly o 27,2 %. Podle Tomáše Morávka, místopředsedy představenstva ČLFA, byl factoring u nás užíván v omezeném rozsahu už před rokem 1989, jeho potenciál však české firmy stále nevyužívají dostatečně. V brzkém období ČLFA očekává jeho další rozvoj.

Vratislav Válek, člen představenstva ČLFA, uvedl, že členské společnosti patřily při rozvoji nebankovního trhu v souladu s tendencemi z vyspělých tržních ekonomik v rámci střední a východní Evropy k nejdynamičtějším. ČLFA náleží mezi aktivní členy Leaseurope – Evropské federace leasingových asociací, Eurofinas – Evropského sdružení poskytovatelů spotřebitelských úvěru i EUFederation – Federace pro factoring a komerční financování EUF.

Do třetí dekády vstupuje nebankovní financování jako stabilizovaný sektor s inovovanými produkty, které reagují na vývoj poptávky a potřeb zákazníků v současné etapě překonávání následků finanční globální krize a ekonomické recese,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA. „I když dosud nebyly v nebankovním financování dosaženy objemy z období před recesí, byl již obnoven jeho růst. ČLFA bude podporovat členské společnosti v jejich úsilí o další zlepšování ekonomických a právních podmínek pro rozvoj našeho finančního trhu včetně rovného postavení jeho nebankovních složek. Nadále bude usilovat o prostředí příznivé pro plnění úlohy nebankovního financování při podpoře ekonomického růstu. ČLFA posoudí možnosti dalšího prohloubení seberegulace v zájmu kultivace nebankovního finančního trhu nad rámec obecně závazných právních předpisů.“

Statistiky ČLFA za 20 let působení na českém finančním trhu

Členské společnosti asociace financovaly v tomto období prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) blížícím se hranici 1,5 bln. korun a nemovitosti za více než 110 mld. korun. Tyto společnosti jen od roku 2001 poskytly domácnostem prostřednictvím spotřebitelských úvěrů téměř 350 mld. korun a podnikatelům úvěry přes 150 mld. korun. Na factoringové společnosti sdružené v ČLFA byly jen od roku 2005 postoupeny prostřednictvím factoringu pohledávky převyšující hranici 750 mld. korun.

V druhé části konference hovořil Peter Chrenko z PricewaterhouseCoopers Česká republika o efektivním zdanění nebankovních finančních produktů, David Batal z Deloitte Audit o očekávaných dopadech nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a Martin Kofroň z KPMG Legal o dopadech rekodifikace soukromého práva na nebankovní finanční produkty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.