Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Členské společnosti ČLFA vložily do české ekonomiky v 1. až 3. čtvrtletí 2011 přes 90 miliard korun

Česká leasingová a finanční asociace dnes zveřejnila výsledky nebankovního trhu za 1. až 3. čtvrtletí 2011. V tomto období poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele zákazníkům celkem 90,4 mld. korun, což je o 2,9 mld. korun více než ve stejném období loňského roku. Všechny komodity zaznamenaly meziroční růst; leasing vzrostl o 18,3 %, podnikatelské úvěry o 12,5 %, spotřebitelské úvěry o 2,5 % a factoring o 21 %. Členské společnosti ČLFA v tomto období uzavřely 783 861 nových leasingových a úvěrových obchodů (tisková zpráva ČLFA).

Z celkové částky 90,4 mld. korun poskytly členské společnosti na financování investic a provozu podnikatelských subjektů 64,4 mld. korun, 26 mld. korun na zboží a služby pro domácnosti. Silniční dopravní prostředky (vesměs nové) se na tomto objemu podílely 39 mld. korun, z toho 24 mld. korun šlo na financování osobních vozů. Celkově tak členové ČLFA financovali prostřednictvím leasingu a úvěrů 46,4 % nových osobních vozů registrovaných v lednu až září v České republice. Do investic v oblasti strojů a zařízení vložili 13,7 mld. korun.

K 30. září 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA 2 485 622 aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z jejich aktivních leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci 3. čtvrtletí letošního roku 223,6 mld. korun.

Podle vývoje na finančních trzích lze předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny kapitálu a změnám fungování finančních trhů. A právě zde vidím velkou budoucnost pro produkty typu factoring, leasing či nebankovní úvěry. Ty se ze své podstaty opírají o hodnotu financované věci, ať už v podobě pohledávek či leasingového předmětu, a nevyžadují takové jištění jako u jiných produktů. Potvrzují to i výsledky nebankovního trhu, které opět zaznamenaly růst,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA.

Leasing

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. až 3. čtvrtletí 2011 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen za 32,1 mld. korun (bez DPH). Proti stejnému období roku 2010 to představuje u největších patnácti společností meziroční zvýšení o 18,3 %. Protože podíl členských společností ČLFA na trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v tomto období financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 33 mld. korun. Celková částka (vstupní dluh*) dosáhla 29,1 mld. korun.

Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl ve sledovaném období 33,5 %, což je v meziročním srovnání o 4 % více. Opět se tak potvrdil dlouhodobý zájem o tento produkt.

Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení je 33,1 % (proti 30,9 % za celý rok 2010 a 25,3 % za stejné období loňského roku).

V 1. až 3. čtvrtletí 2011 i nadále dominoval leasing silničních vozidel. Podíl leasingu osobních aut dosáhl 28,4 %, u nákladních vozů pak 23,2 %. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů je 94,5 %.

Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví.

Podnikatelské úvěry

V 1. až 3. čtvrtletí 2011 poskytlo 29 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele, což jsou finanční služby pro koncové zákazníky bez financování skladů, v celkové výši (vstupní dluh*) 20,83 mld. korun. Jde o další  meziroční zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 12,5 % v případě vedoucích patnácti společností.

Největší část z nově poskytnutých podnikatelských úvěrů (46,4 %) byla určena na pořízení osobních vozů, významný podíl z těchto úvěrů (21,9 %) využili podnikatelé k financování strojů a zařízení.

Spotřebitelské úvěry

Členské společnosti ČLFA v 1. až 3. čtvrtletí 2011 poskytly úvěry pro osobní potřebu v celkové výši 25 mld. korun, což představuje faktické meziroční zvýšení o 2,5 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2011 tempo růstu objemů nových nebankovních spotřebitelských úvěrů zpomaluje.

Spotřebitelské úvěry členové ČLFA v tomto období poskytovali ve formě osobních půjček ve výši 7,97 mld. korun, což je 31,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů, revolvingových úvěrů za 8,86 mld. (35,4 %) a financování v místě prodeje v objemu 8,17 mld. korun (32,7 %). Proti stejnému období roku 2010 vzrostl podíl osobních půjček o 6 % a podíl financování v místě prodeje o 3,6 %, poklesl naopak podíl revolvingových úvěrů (o 9,6 %).

Vzrostly také úvěry na financování osobních aut – jejich objem meziročně stoupl o 2,9 % na 5,7 mld. korun a jejich počet o 1 % na 39 545 nově uzavřených smluv.

Spotřebitelské úvěry v 1. až 3. čtvrtletí poskytovalo 22 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností, které je nabízejí jako doplněk k leasingovým produktům.

Factoring

V 1. až 3. čtvrtletí 2011 opět pokračoval růst objemu factoringových obchodů, i když v menším tempu než v 1. pololetí. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v tomto období postoupeny pohledávky celkem za 95,61 mld. korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 78,97 mld. korun. U členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 21 %.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl i nadále regresní factoring (73,4 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,6 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.