Úterý 15. června. Svátek má Vít.

Čí zájem hájí Hospodářské Noviny

Reakce ČNB na články z HN ze dne 15.7. pod názvy „Proč zveřejnit bankéře“ a „Singer, nejlepší investor z ČNB“. (Tisková zpráva ČNB)

Hospodářské noviny dnes zveřejnily sérii článků, které obsahují údaje o majetkových poměrech členů bankovní rady (viceguvernéra M. Singera a vrchního ředitele P. Řežábka) a záměrně tím porušily několik právních norem. Toto své počínání obhajují veřejným zájmem a potřebou veřejné kontroly ČNB.

ČNB se rozhodla reagovat na výše uvedené články tímto prohlášením a dalšími případnými kroky, a to z následujících důvodů:

Členové bankovní rady podávají podle zákona č.159/2006 Sb., ve znění zákona 47/2008 Sb. oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích do registru vedeného mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny. Údaje o členech bankovní rady tak může získat každý občan nahlédnutím do příslušného rejstříku, avšak takto získané údaje nelze zveřejnit. Neoprávněné zveřejnění údajů je však přestupkem a proto nelze takovéto jednání zdůvodnit, a to ani veřejným zájmem.

Úvahy o správnosti určitých postupů jsou legitimní. V žádném případě však není možné odůvodnit či omluvit porušování platného zákona tím, že by mohlo být ve veřejném zájmu, aby byla právní úprava jiná.

U obou v článku jmenovaných členů bankovní rady tak došlo zveřejněním informací z registru k zásahu do práv chráněných článkem 10 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Kdo kontroluje ČNB:

Všichni členové bankovní rady podléhají prověrce ze strany NBÚ a jsou držiteli osvědčení podle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jejich majetkové poměry jsou Úřadem průběžně sledovány.

Veřejnost prostřednictvím bezplatného přístupu do registru vedeného mandátovým a imunitním výborem PS.

Hospodaření ČNB podléhá kontrole NKÚ.

Platy členů bankovní rady ČNB jsou již několik let zveřejňovány ve Výroční zprávě ČNB.

V ČNB je zřízena Etická komise, které dohlíží na dodržování Etického kodexu, který upravuje m.j. i přísná pravidla pro nakládaní s vlastním majetkem, kterými jsou zaměstnanci ČNB, včetně členů bankovní rady, vázáni. Etický kodex je veřejný a je k dispozici na webových stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/eticky_kodex.html

Musíme proto říci, že nás postup HN vede k pochybnostem nad tím:

–   čí zájem vlastně HN chrání,

–   je-li opravdu pro veřejnost zásadní vědět, do jakých fondů investovali správci majetku viceguvernéra Singera a jeho kolegů,

–   došli-li snad redaktoři HN k názoru, že investice byly v podezřelém nesouladu s jejich příjmy,

–   proč se domnívají, že stávající zákonem umožněný přístup každého občana k informacím v případě CNB nestačí,

–   jestli se redaktoři HN zamysleli před tím, než se vědomě rozhodli porušit platný zákon, zda se nedá veřejný zájem naplnit bez porušení zákona (např. publikováním pravidel pro investovaní zaměstnanců ČNB a členů BR přicházejících do styku s citlivými informacemi).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.