Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Česká společnost ZFP akademie již 15 let učí občany rozumět svým financím

Česká jednička na zprostředkovatelském trhu společnost ZFP akademie,a.s. oslaví dne 22. dubna 2010 již 15 let od svého založení. Oslavy narozenin na Brněnském výstavišti se zúčastní i zakladatelé, manželé Poliakovi, kteří jsou v dnešní době příkladem úspěšných podnikatelů, jenž dokázali vybudovat finančně zdravou společnost s vysokým vlastním jměním a výhradně českým kapitálem (tisková zpráva ZFP Akademie).

Během patnácti let uzavřela ZFP akademie více než 2,5 mil. pojistných smluv, to je průměrně 457 smluv každý den. Svým unikátním vzdělávacím programem se jí navíc úspěšně daří zvyšovat finanční gramotnost široké veřejnosti. Samozřejmostí je také budování sociální odpovědnosti firmy. Během pěti let věnovala ZFP akademie částku 3,3 milionu korun na podporu opuštěných, týraných a hendikepovaných dětí. Další informace o společnosti najdete na www.zfpa.eu.

Naše společnost učí lidi používání vlastního rozumu a dává jim návod, jak nežít na dluh. Zároveň je inspiruje k aktivnímu řešení vlastní finanční situace. To je ta nejlepší obrana proti celosvětovému strašáku jménem krize. Těmito myšlenkami hodláme stále výrazněji oslovovat i širokou veřejnost. Jsem přesvědčen, že většina občanů bude těmto myšlenkám bedlivě naslouchat,“ říká Vladimír Poliak, zakladatel společnosti ZFP akademie,a.s. 

Filozofie společnosti

Společnost ZFP akademie,a.s. nabízí prostřednictvím soustavně proškolovaných zprostředkovatelů sociální, spořící, pojistné či jiné finanční programy. Filozofie se však oproti ostatním společnostem na trhu odlišuje. Rozdíl vysvětluje už samotné motto společnosti: „Pojď a nauč se s námi rozumět svým financím!“. ZFP akademie se dlouhodobě snaží zvyšovat finanční gramotnost občanů, prostřednictví série rad a doporučení, jak lze peníze ušetřené v rodinném rozpočtu vhodně investovat do programů podporovaných státem, do nejvýhodnějších spořících a pojistných programů na trhu v České a Slovenské republice.

Společnost v číslech

Společnost ZFP akademie,a.s. byla založena dne 27. září 2002. Svou činností, kterou zahájila 1. ledna 2003,  navazuje myšlenkově i prakticky na činnost společnosti ZFP s.r.o.. Tuto společnost založili manželé Poliakovi 1. dubna 1995 s cílem nabízet na území České republiky sociální, spořící, pojistné – obecně finanční programy pro všechny občany formou rodinného finančního poradenství.

Počet zaměstnanců v administrativním sídle k datu 1. 1. 2010: 42

Počet aktivních spolupracovníků ZFPA k 1. 1. 2010 –  67 370 (smluvně vázaní prodejci)

Počet absolventů základního semináře v letech 1995 – 2009 – 139 274

Počet sjednaných finančních programů (pojistných smluv) k 31. 12. 2009 – 2,5 mil. (2 528 416)

Počet hlavních regionálních kanceláří v České republice – 11

Co společnost nabízí?

Základní kombinace finančních programů se skládá ze  stavebního spoření se státní podporou, penzijního připojištění se státním příspěvkem, životním pojištěním (včetně kapitálového životního a investičního životního pojištění). Doplňková nabídka navíc obsahuje pojištění majetku, úvěry ze stavebního spoření, hypoteční úvěry, služby pojišťovacího makléře a investice do fondů kolektivního investování.

Vzdělávací systém ZFPA

Společnost ZFP akademie,a.s. disponuje rozsáhlým vzdělávacím systémem, který je budován od samotného založení – tedy od roku 1995. Od začátku bylo mottem naučit širokou veřejnost umět se finančně zabezpečit pro celý svůj život a vychovávat osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon rodinného finančního poradce. Společnost pravidelně organizuje semináře zejména ve Velkých Bílovicích u Břeclavi (Seminární hotel Akademie), v Brně, Praze, Olomouci, Hrubé Vodě u Olomouce (Seminární hotel Akademie) a v Ostravě.

V rámci vzdělávací nabídky začíná proces vždy absolvováním základního semináře. Poté může zájemce absolvovat produktové a motivační přednášky (tzv. vedlejší proškolení). Zde získává odbornou způsobilost pro výkon zprostředkovatele finančních produktů. Školení jsou zakončena získáním osvědčení zprostředkovatele finančních produktů. Dle svého zájmu může zájemce pokračovat ve studiu dalších finančních programů nebo manažerských znalostí potřebných pro organizaci a techniku řízení obchodní sítě. V rámci pokračující systémové kariéry rodinného finančního poradce může zájemce absolvováním Lektorské akademie získat titul lektora. Pro zkušené a odborně zdatné spolupracovníky, kteří dosáhli nejvyšších pozic v systémové kariéře, je určena ředitelská akademie.

Partneři společnosti

Skladba obchodních partnerů kopíruje finanční programy, které naše společnost nabízí. Patří mezi ně například ČSOB, Wüstenrot, Kooperativa, ING, Česká pojišťovna nebo Aegon.

Rozsah obchodních partnerů je založen na principu zachování konkurenčního prostředí. Proto má společnost uzavřené smluvní vztahy vždy nejméně se dvěma obchodními partnery na jeden finanční program. ZFP akademie,a.s. je členem AFIZ, patří mezi zakládající členy Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů (AFPZ), která se na podzim roku 2004 spojila s Asociací registrovaných investičních zprostředkovatelů (ARIZ).

Hlavním cílem členství ZFP akademie,a.s. v AFIZ je spolupráce se státní správou na tvorbě legislativních předpisů, norem a zákonů dotýkajících se finančního trhu a pomoc při vytváření a rozvoji standardního prostředí finančního trhu v ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.