Pátek 25. června. Svátek má Ivan.

Česká pošta nám zadržuje zásilky, stěžují si konkurenti

Investice 09.04.2014 | 16:00 0 Komentářů

Více než rok po liberalizaci poštovního trhu nezpřístupnil státní podnik konkurentům své sítě, stěžuje si Česká distribuční a Mediaservis.

Česká pošta nám zadržuje zásilky, stěžují si konkurenti

Praha – Česká pošta zadržuje konkurentům dopisy a cíleně ji poškozuje před klienty. Své výhrady oznámili ve středu zástupci obou konkurenčních firem – České distribuční a společnosti Mediaservis.

Podle nich mají poštovní doručovatelé instrukce zadržet jakýkoli dopis konkurenčních firem, který je třeba položen na schránce, a donést jej na pobočku. Dopisy pak adresátům Česká pošta doručí zpožděně se sdělením, že je nalezla někde pohozené, a zkritizuje přitom služby konkurence.

Státní podnik toto nařčení odmítá. „Situaci stejně rozhodně nevnímáme. Naopak se domníváme, že v některých případech cíleně obchází zákon konkurence,“ říká mluvčí České pošty Ivo Mravinac.

Berte je ze schránek

Od ledna 2013, kdy došlo k úplné liberalizaci poštovního trhu, zaznamenali konkurenti řadu případů, kdy byly jimi odeslané dopisy doručeny adresátům Českou poštou. „Pojali jsme podezření, že nám pošta zadržuje dopisy,“ říká obchodní ředitel České distribuční Pavel Klaška.

„Máme svědectví doručovatelů České pošty, že je vedení nabádá k tomu, aby dokonce vytahovali dopisy z nezamčených či volně přístupných schránek,“ upřesňuje generální ředitel Mediaservisu Martin Dzúr.

Podle něj má firma k dispozici také oběžník, kde k takovýmto praktikám Česká pošta zaměstnance nepokrytě vyzývá. „Uvažujeme o jeho zveřejnění,“ dodává Dzúr.

Proti poště podle Dzúra hovoří také monitorovací systém, který zaznamenává pohyb všech zásilek.

Česká distribuční eviduje zadržování dopisů zpravidla u těch zásilek, které si chtějí adresáti vyzvednout přímo na poště. „My doručíme zásilku, pošta ji ale zadrží a poté adresátovi tvrdí, že ji doručovatelé kdesi našli a hovoří o špatné kvalitě konkurence,“ uvádí Klaška.

Půjdeme i do Bruselu

Podle Martina Dzúra z Mediaservisu se počet zadržovaných dopisů pohybuje sice v jednotkách kusů, nicméně ukazuje na protizákonné jednání. Proto se firma po více než roce, kdy se snažila veškeré spory řešit bez žalob a podnětů k šetření, rozhodla obrátit na Český telekomunikační úřad. Chystá také podnět k antimonopolnímu úřadu, obrátit se chce i na Evropskou komisi.

Přesto ale stále doufá, že se vše podaří vyřešit mimosoudní cestou. „Obrátil jsem se již také na nového ředitele České pošty Martina Elkána s tím, aby zmíněné praktiky zastavil,“ říká Dzúr. Pokud tak pošta učiní, je ochoten všechny podněty i žaloby stáhnout.

„Případný soudní spor vítáme. My se naopak domníváme, že konkurence v některých případech cíleně zákon obchází. Proto i my zvažujeme možnost žaloby,“ kontruje mluvčí České pošty Ivo Mravinac s tím, že konkurenční firmy naopak parazitují na České poště, když své zásilky vhazují do jejích schránek a pošta je pak na své náklady musí doručit.

„Předpoklad, že konkurence zkasíruje zákazníka a hloupá pošta zásilku zadarmo doručí, je odvážný. Snahu takovou záležitost medializovat lze považovat už jen za opravdovou drzost,“ dodává Mravinac.

Právě kvůli těmto praktikám pošta podle Mravinace vyzvala doručovatele, aby podobné dopisy směřovali na pobočky, odkud je pak pošta vrátí odesílateli nebo doručí. Ve druhém případě musí ale adresát službu zaplatit.

Zpřístupněte síť

Konkurentům vadí i to, že jim Česká pošta ani rok a čtvrt po otevření trhu nezpřístupnila své sítě. Konkrétně se jedná například o databázi dosílek, P. O. boxy či modré dodávací schrány.

„Tím, že pošta neumožňuje přístup do své sítě konkurentům, de facto blokuje část zásilek, které se nemohou dostat k adresátům,“ říká místopředseda Asociace poštovních služeb Petr Angelis. Monopolní postavení státního podniku tak podle něj stále trvá.

„Do konce února roku 2013 měla být podepsána přístupová smlouva. Ze zákona musí být totiž uzavřena do dvou měsíců od otevření trhu,“ vysvětluje šéf Mediaservisu Dzúr.

„Návrh smlouvy o přístupu do sítě má jak Mediaservis, tak Česká distribuční již patnáct měsíců. Česká pošta se uzavření smlouvy rozhodně nebrání, ale její podmínky pro nás nemohou být nevýhodné až likvidační – což jednoznačně obsahoval návrh protistrany,“ říká za Českou poštu Mravinac.

Upozorňuje také na to, že konkurenti měli možnost obrátit se na Český telekomunikační úřad, který by vše posoudil a rozhodl. Učinili tak ale až po roce.

DPH pro všechny

Alternativním operátorům vadí také, že Česká pošta je osvobozena od DPH v případě doručování takzvaných univerzálních zásilek.

Kdyby bylo DPH zavedeno plošně, získal by stát podle jejich odhadů zhruba jednu miliardu korun. Nemusel by pak zřizovat takzvaný kompenzační fond, do kterého mají nyní konkurenti podle svého podílu na trhu přispívat na uhrazení ztrát z poskytování univerzální poštovní služby.

Asociace poštovních služeb bude proto usilovat o změnu legislativy, aby vzniklo skutečné konkurenční prostředí na trhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.