Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Češi jsou ve srovnání se světovou populací pesimisté

Nový mezinárodní průzkum agentury Reuters a společnosti Ipsos ve 23 zemích světa sledoval názory světové populace na ekonomickou prosperitu jejich zemí a jejich důvěru ve vlastní budoucnost (tisková zpráva Ipsos Tambor).

Výsledky průzkumu ukazují, že vnímání ekonomické krize obyvateli vybraných zemí se začíná snižovat. I přesto stále celkově převažuje negativní hodnocení ekonomické situace ve většině zemí.

Vnímání ekonomické situace ve své zemi

Nejlépe byla ekonomická situace hodnocena populací v Indii (82%), Austrálii (81%), Číně (78%), Brazílii (72%), Kanadě (60%) a Švédsku (58%).

Naopak nejhůře je situace vnímaná ve Spojených státech (20%), Velké Británii (14%), Francii (14%), Španělsku (10%), Japonsku 8% a Maďarsku (7%). V České republice vnímá pouze 26% obyvatel ekonomickou situaci jako dobrou. Oproti loňskému roku, kdy byl realizován stejný výzkum, došlo k poklesu vnímání vývoje ekonomiky a to o 3 procentní body.

Pozn. Čísla v závorce vyjadřují pokles / nárůst oproti březnu 2009 (v procentních bodech).

Pokles hodnocení ekonomik zaznamenalo nejvíce Rusko (-11 procentních bodů), naopak největší zlepšení hodnocení ekonomiky zaznamenali lidé v Austrálii (+45 procentních bodů), Německu (+20), Švédsku (+19) a v Číně (+19).

Důvěra nebo obava o svoji budoucnost ?

44% světové populace je pozitivně naladěno, věří ve zlepšení své situace v budoucnosti, naproti tomu 56% světové populace vyjadřuje obavy. Země, kde občané vyjádřili nejvíce důvěry v budoucnost, jsou Indie (79%), Čína (78%), Austrálie (73%), Kanada (66%) a Holandsko (61%).

Země, kde občané vyjádřili nejméně důvěry v budoucnost, jsou Japonsko (14%), Francie (21%), Česká republika (25%) a Rusko (28%). K největšímu poklesu důvěry v budoucnost (v porovnání s březnem 2009) došlo v Rusku (-39 procentních bodů) a v České republice (-29). „Názory české veřejnosti, která příliš nevěří ve svoji pozitivní budoucnost, plně reflektují nestabilitu politické a ekonomické situace v ČR“, komentuje výsledky Tatiana Wartuschová, Account Director, Ipsos Public Affairs ze společnosti Ipsos Tambor.

 

Pozn. Čísla v závorce vyjadřují pokles / nárůst oproti březnu 2009 (v procentních bodech).

Metodologie

Výzkum byl realizován na vzorku 24 077 respondentů starších 18 let ve 23 zemích světa reprezentujících 75 % světového HDP. Výzkum byl realizován v období 4. listopad 2009 – 13. leden 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.