Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Centrální depozitář zahajuje svoji činnost

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) úspěšně dokončil převod evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů ze Střediska cenných papírů (SCP). Fakticky tak byl učiněn poslední krok k zahájení činnosti centrálního depozitáře, který startuje 7.7. 2010 (tisková zpráva CDCP).

Přípravy na spuštění CDCP byly zahájeny bezprostředně po udělení povolení k činnosti, které 14. srpna 2009 od České národní banky získal UNIVYC, a.s., dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha.  V prosinci téhož roku byla podepsána smlouva mezi CDCP a Ministerstvem financí o převodu evidencí cenných papírů vedených v SCP. Od tohoto momentu započala technická příprava členů burzy a ostatních subjektů, které se staly účastníky centrálního depozitáře. „Díky profesionalitě  a stoprocentnímu nasazení všech zainteresovaných, a to jak na straně CDCP, tak na straně budoucích účastníků, mohl být dodržen původně stanovený termín zahájení činnosti, kterým byla polovina roku 2010“, říká Helena Čacká, generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Centrální depozitář přináší na český kapitálový trh řadu novinek. Hlavní změnou je, že centrální depozitář může vést více stupňovou evidenci  investičních nástrojů a  tím umožní zavedení standardizovaného vypořádání obchodů s nimi , které je běžné v ostatních evropských zemích. Pro majitele účtů se rovněž výrazně zvýší dostupnost služeb spojených s obsluhou účtů. Tyto služby budou nyní nově nabízet přímo účastníci CDCP skrze svoji pobočkovou síť.

O společnosti:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.,  vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, je provozovatelem vypořádacího systému pro burzovní i mimoburzovní obchody s investičními nástroji, zajišťuje půjčování cenných papírů, administraci a správu garančních prostředků, úschovu a správu investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci. Centrální depozitář přiděluje identifikační označení (ISIN) investičním nástrojům a od roku 2007 též vypořádává obchody s elektrickou energií uzavřené na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE). Centrální depozitář pracuje na účastnickém principu.

Centrální depozitář je účastníkem mezinárodního depozitáře Clearstream Banking Luxemburg a členem European Central Securities Depositories Association (ECSDA).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.