Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

BIG Expert: Akcie

Investice 15.11.2018 | 17:27 0 Komentářů

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 12. 11. 2018.

Odhad experta pro období od 12. 11. do 10. 12. 2018 (holding period = 1 měsíc)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
CETV 70 77 2 3 0 0 0
O2 C.R. 30 243 1 1 3 0 0
ČEZ 30 550 0 3 2 0 0
KOMERČNÍ BANKA 30 895 1 1 3 0 0
PHILIP MORRIS ČR 30 14520 1 1 3 0 0
AVAST 20 86,5 0 2 3 0 0
VIG 20 631 0 2 3 0 0
MONETA MONEY BANK 20 76,45 0 3 1 1 0
ERSTE GROUP BANK 10 942,2 0 1 4 0 0
KOFOLA ČS -10 301 0 0 4 1 0

Odhad experta pro období od 12. 11. 2018 do 13. 5. 2019 (holding period = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
CETV 40 77 1 2 2 0 0
AVAST 40 86,5 1 2 2 0 0
O2 C.R. 30 243 1 1 3 0 0
ERSTE GROUP BANK 30 942,2 1 1 3 0 0
KOFOLA ČS 30 301 0 3 2 0 0
ČEZ 20 550 0 2 3 0 0
VIG 20 631 1 0 4 0 0
KOMERČNÍ BANKA 10 895 0 2 2 1 0
PHILIP MORRIS ČR 10 14520 1 1 2 0 1
MONETA MONEY BANK 0 76,45 0 2 1 2 0

Michal Šoltés, ekonom skupiny Roklen

Nestrašte recesí, existují záslužnější témata

Ve veřejné diskuzi se pozvolna začínají objevovat první zmínky o ekonomice, která má to nejlepší ze současného cyklu za sebou, a proto s další vlnou pravidelných fluktuací zpomalí růst jejího HDP. Významné instituce upravují svůj výhled růstu HDP směrem dolů, někteří ekonomičtí kouzelníci z klobouku dokonce vytahují blížící se recesi. Když však opustíme mediální hru pozornosti hledajících šarlatánů a zaměříme se na data, svět tak tragicky nevypadá.

Roklen indikátor vypráví už několik měsíců stejný příběh. Domácí ekonomika balancuje na hraně mezi expanzí a zpomalením tak robustně, že by se mohlo zdát, že je na aktualizovaná data imunní. Zvláštní postavení si udržují statistiky z trhu práce. Jak počet volných míst, tak míra nezaměstnanosti se nacházejí v patrném odloučení od většiny proměnných. Přetrvává tak naše přesvědčení, že situace na trhu práce, která se významně odchyluje od dlouhodobého trendu, přesahuje vliv pravidelných ekonomických fluktuací. Opakovaně přisuzujeme situaci na trhu práce strukturálnímu problému, který souvisí s českou ekonomikou a návazností na obchodní partnery.

Zvláštní pozornost si v současné ekonomické situaci zaslouží měnová politika. Hodnota koruny, která navzdory prognóze ČNB zůstává i nadále slabá, volá po utahování volných měnových podmínek cestou zvyšování úrokových sazeb. Okolnosti tak bankovní radě umožnily zvyšovat úrokové sazby. Česká měnová politika se však vydala dobýt pozitivní reálný úrok tak trochu sama a nechala ECB hluboko za sebou. Překvapivě, tato osamocená expedice, prohlubující úrokový diferenciál mezi korunou a eurem, zatím nevyvolala žádnou kurzovou reakci.

Důležitý aspekt výhledu pro následující čtvrtletí je mzdová dynamika. Růst mezd je tradičně považován za zpožděnou proměnou, která kvůli frikcím na trhu práce dosahuje svého vrcholu v rámci cyklických fluktuací až po HDP. Je tak pravděpodobné, že růst mezd bude ještě několik čtvrtletí přitahovat pozornost médií a ekonomů v ČNB.  Koneckonců i na jednání bankovní rady padlo, že pokračující růst mezd se jeví jako významnější proinflační riziko, než jak by se ze Zprávy o inflace mohlo jevit.

Přišla by mi škoda, kdyby se veřejná diskuze, bez zjevného dominantního ekonomického tématu, stočila k soutěži, komu výkřik „recese“ zrovna vyjde. Volný mediální prostor vybízí k ekonomickým tématům mnohem důležitějším pro budoucí vývoj české nejen ekonomiky, ale především společnosti. Jen výjimečně se některý z ekonomů sofistikovaně vyjadřuje ke struktuře a investicím do vzdělání, problému stárnutí populace či k exekucím. Tedy k tématům, která mají rozhodně větší zásluhovost a řekněme vetší hodnotu veřejného statku než diskuze o přesném načasování ekonomických fluktuací.

Michal Chrvala – Marco Marinucci, Patrik Hudec – Generali Investments CEE, investiční společnost, Libor Stoklásek – GRANT CAPITAL, Jiří Zendulka – Kurzy.cz, Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec „Cena“ uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. Sloupec „Atraktivita“ uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů „Prodat“, „Koupit“ atd. je publikován v dalších sloupcích.

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.