Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Analytici Erste Bank: Výhled pro pojišťovací trhy ve střední

Evropské pojišťovny nebyly vážně zasaženy finanční krizí, z důvodu slabých finančních trhů ovšem došlo k poklesu zisků před zdaněním. Trhy ve východní Evropě stále rostou, zatímco západoevropské trhy již stagnují (tisková zpráva Erste Bank).

Evropský pojišťovací průmysl nebyl – podle prvních dostupných studií – vážně zasažen finanční krizí. Celkový podíl světového pojišťovacího průmyslu na nákladech finanční krize by měl být kolem 12%, zatímco lví část nákladů zatěžuje banky, penzijní fondy, investiční fondy a jiné investory. Navíc jsou tyto náklady region od regionu odlišné. Zatímco evropské banky nesou kolem 52% celkových ztrát (kolem 387 miliard USD), evropské pojišťovny by neměly být podstatně zasaženy. Hlavním důvodem je, že pojišťovny musí pro své finanční závazky v Eurech držet odpovídající vklady v Eurech. Navíc se dá předpokládat, že většina podniků se ponaučila z finanční krize z roků 2001/02, což mělo za následek konzervativnější alokaci aktiv.

Slabé finanční trhy však vedly ke zhoršeným finančním výsledkům v prvním čtvrtletí 2008, což mělo za následek všeobecný pokles zisků před zdaněním (klesly v průměru o  22,3%). Jen tři firmy (Hannover Re, Mapfre and Vienna Insurance Group) byly schopny prezentovat zvyšující se zisky před zdaněním. Ale všech 14 firem, které prezentovaly výsledky za první čtvrtletí 2008, oznámily provozní zisky. Hodnota vlastního kapitálu ovšem rovněž klesla v průměru o 8,4%, jen Vienna Insurance Group oznámila lehký nárůst vlastního kapitálu o 2.6%.

“Celkově můžeme říci, že hypoteční krize a následné finanční turbulence měly negativní dopad na finanční trhy. Především slabé finanční trhy v prvním čtvrtletí 2008 zatížily kapitál sektoru. Na rozdíl od bankovního sektoru jsou ovšem přímé negativní dopady hypoteční krize na pojišťovací průmysl z dnešního pohledu omezené. Dopady slabých finančních trhů jsou značné, avšak ne alarmující” , uvádí Christoph Schultes, analytik pojišťovacího sektoru v Erste Group a autor zprávy.

Investoři nerozlišují mezi pojišťovacími a bankovními tituly

Nicméně většina investorů patrně nesdílí tento názor. Pojišťovací akcie (DJES Insurance) ztratily 11,0% v roce 2007 a dalších 24,6% v prvních šesti měsících letošního roku. Při analýze vývoje kurzu akcií bank a pojišťoven, tak je patrné, že investoři mezi nimi nerozlišují. Proto jsou pojišťovací akcie obchodovány na úrovni července 2005. Střední hodnota ukazatele P/E DJES Insurance na základě odhadů pro rok 2008 klesla na dnešních 7,6x.

Zdroj:
Reuters

Střední a východní Evropa nadále nabízí obrovský růstový potenciál

Zatímco většina západoevropských trhů je víceméně nasycená, tak střední a východní Evropa nadále nabízí obrovský růstový potenciál na základě především dvou skutečností: Zaprvé rostou ekonomiky v SVE podstatně rychleji než v západní Evropě, což má za následek značně vyšší růstové hodnoty HDP. Zadruhé těží střední a východní Evropa ze stoupajícího blahobytu, což vede k silnému nárůstu úspor a ke zvyšující se poptávce po pojišťovacích produktech. Pojistná hustota a penetrace pojistných produktů v zemích SVE jasně ukazují obrovský potenciál dohánění v těchto zemích. 


Zdroj: Swiss Re, sigma No 3/2008, směnné kurzy: Reuters

“Většina vyvinutých západoevropských trhů vytváří přijaté pojistné ve výši kolem/více než 1 000 EUR na hlavu a segment. Další skupina zemí, kterou můžeme klasifikovat jako poměrně vyvinutou, země střední, jižní a východní Evropy (jako CZ, HU, PL, SK, HR) mají pojistnou hustotu v oblasti neživotního pojištění (značně) vyšší než 100 EUR a přijaté pojistné ze životního pojištění kolem 100 EUR na hlavu. Poslední skupinu zemí (RO, BG, RU, UKR) můžeme nazvat méně vyvinutou s přijatým pojistným ve výši zhruba 100 EUR na hlavu v neživotním segmentu a pojistnou hustotou v oblasti životního pojištění ve výši kolem 10 EUR. Avšak tyto trhy vykazují aktuálně nejvyšší tempo růstu, hlavně v životním segmentu,” analyzuje Schultes. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.