Středa 04. srpna. Svátek má Dominik.

Farmaceutické firmy ve střední a východní Evropě jsou příležitostí pro dlouhodobé fundamentální investice

Farmaceutické firmy střední a východní Evropy (SVE) byly navzdory jejich defenzivnímu charakteru a bezpečným prognózám těžce zasaženy. Rusko na vzestupném trendu, zlepšující se struktura tržeb (a nízký výchozí základ) je slibným výhledem do budoucna. Top doporučení: Krka a Richter. (Analytici Erste Bank)

Akciové trhy na celém světě pokračovaly v prudkém poklesu i v několika posledních týdnech, zatíženy strachem z přetrvávající krize finančního sektoru a ze zpomalení globálního hospodářského růstu. Těžký zásah utrpěly i rozvíjející se akciové trhy, včetně akciových trhů v zemích SVE. Ani farmaceutický sektor v zemích SVE nebyl ušetřen – i přes svůj defenzivní charakter a stále ještě dobré prognózy růstu. Stále silnější forint spolu s neustálým tlakem na ceny léků ještě dále prohloubily krizi akciových titulů v Maďarsku.

Navzdory spíše defenzivnímu charakteru zaznamenaly farmaceutické akcie zemí SVE pokles v souladu s jejich domácími trhy. Masivní prodejní vlna napříč všemi trhy nebrala zřetel ani na zveřejněné výsledky za první čtvrtletí 2008, ani na (v podstatě nezměněné) argumenty, jež by v budoucnu měly pozitivně ovlivnit vývoj na klíčových trzích zemí SVE – jako například silné zotavení ruského farmaceutického trhu.

“Horečka rostoucích úrokových sazeb už zasáhla Evropu a vedla Evropskou centrální banku k tomu, aby zvýšila základní úrokovou sazbu na 4,25 %. Zpomalení růstu západoevropských ekonomik je tak nasnadě. Zvýšení úrokových sazeb mají v plánu také země SVE, výnosnost dluhopisů roste. S ohledem na zpravidla malou vnější zadluženost podniků v zemích SVE jsou ovšem dopady na jejich finanční výsledky minimální. Hlavními faktory, které je nutno zohlednit, jsou tak aplikované bezrizikové úrokové sazby (risk-free rate) a měnící se výhledy na vývoj měn,” konstatovala Vladimíra Urbánková, analytička farmaceutického sektoru v Erste Bank.

I když je situace v každé zemi jiná, bude slabý dolar přetrvávat zřejmě déle, než se předpokládalo. Kromě toho je posilování měn zemí SVE vůči euru daleko výraznější a dále tak prohlubuje negativní vliv měny na farmaceutické firmy orientované na export. Některé z nich (např. Richter, Krka) ve snaze minimalizovat negativní dopad slabého dolaru nyní používají euro jako fakturační měnu na ruském trhu dominovaném tradičně americkým dolarem. “Maďarský forint nedávno dosáhl historického maxima oproti euru, což nás přimělo adaptovat náš měnový výhled pro rok 2008 a následující období pro tituly Richter a Egis. Podobně vedl silný polský zlotý k adaptaci našeho modelu pro Bioton a rekordní maxima české koruny nás donutily provést adekvátní změny naší předpovědi pro Zentivu”, pokračovala Urbánková. “Posledním, ale ne nejmenším faktorem byl balíček zdravotních reforem schválený českou vládou v lednu 2008 (včetně navrhovaných úhrad za návštěvu lékaře, za recepty a pobyty v nemocnici) a přetrvávající efekt reformních opatření v Maďarsku, čímž dále roste tlak na ceny v segmentu vládou hrazených léčiv,” dodala Urbánková.

Zatímco tlak na ceny léčiv ve středně- a dlouhodobém měřítku patrně potrvá, farmaceutičtí producenti zemí SVE nabízející finančně dostupná generika by měli být zasaženi pouze okrajově, protože konečným cílem je pokrýt rostoucí potřebu vysoce kvalitní léčby s použitím generik pokud možno vyšším podílem pacientů na zdravotnických službách, včetně platby za recept na předepsané léky. Posledně zmíněné je bolestným krokem a (jak ukazuje poslední vývoj) může být počátkem zpomalení růstu trhu. Nicméně v dlouhodobém výhledu očekává farmaceutické trhy zemí SVE růst za účelem zmenšení diskrepance v investicích do oblasti zdravotnictví (a léčiv) mezi regionem střední a východní Evropy a průměrem evropské patnáctky.

Vladimíra Urbánková: "Domníváme se, že na trzích zemí SVE bude volatilita v nastávajícím účetním období nadále růst, aniž se mohly oprostit od dalšího tlaku směrem dolů. Na druhou stranu představují špičkové farmaceutické podniky v zemích SVE pro investory s dlouhodobou fundamentální orientací výhodnou nabídku za dobrou cenu. I nadále velmi slibný hospodářský výhled je podporován zotavením prodeje v Rusku, klíčovém exportním trhu farmaceutických podniků zemí SVE. Kromě toho disponují nejlepší podniky v tomto regionu (především slovinská Krka) také značným prostorem na západních trzích v důsledku vypršení stávajících patentů a/nebo efektivních niche strategií."

Přetrvávající vliv nepopulárních vládních opatření v Maďarsku v kombinaci s posilujícím forintem mohou být pouze zčásti vyváženy zotavujícím se ruským trhem, což tlačí cílové ceny maďarských akcií Richter a Egis dolů na 41,100 HUF resp. 21,000 HUF na akcii. Nicméně po poklesu nabízí obě společnosti solidní potenciál růstu. V konečném důsledku ponecháváme u obou titulů doporučení „koupit“.

Pád ceny akcií polského Biotonu kótovaných na varšavské burze měl více důvodů; negativní vliv na akcii měla kromě jiného také ztráta důvěry investorů, nebot společnost znovu nedodržela stanovené cíle. Nová 12-ti měsíční cílová cena ve výši 0,45 PLN na akcii (z původních 1,03 PLN) odráží očekávání horších výsledků pro příští účetní období (negativní vliv zlotého na tržby a finanční výsledek). V důsledku stávajícího prudkého poklesu ceny akcie zůstává naše doporučení „držet“ nezměněno.

Nadcházející plánované převzetí zachránilo pražskou Zentivu před velkým výprodejem. Nabídka k převzetí společnosti PPF ve výši 950 CZK na akcii byla předstižena nabídkou společnosti Sanofi-Aventis ve výši 1 050 CZK na akcii. Zlepšující se hospodářské výsledky Zentivy a zprávy o možném převzetí ji udrží i nadále ve středu pozornosti. Naše revidovaná cílová cena v hodnotě 1 155 CZK na akcii již zahrnuje silné očekávání budoucího růstu, ale také dočasné potíže na určitých trzích a nejistotu v souvislosti s integrací turecké pobočky. Pokud bychom vzali v úvahu bonus za převzetí strategické majority srovnatelný s dřívějšími transakcemi v tomto sektoru, dostáváme se na cílovou cenu přibližně 1 300 CZK na akcii. Na základě mizející pravděpodobnosti, že po stažení nabídky PPF bude následovat bitva o lepší nabídku, snižujeme naše doporučení pro akcii na „držet“.

Slovinskou Krku nezachránily před bouří na akciových trzích ani výborné výsledky za první čtvrtletí 2008, ani nedávno publikované tržby za první pololetí 2008, které jsou indikací dobrých výsledků za první pololetí a konečně ani nízký počet zahraničně vlastněných akcií. Očekáváme, že výsledky společnosti Krka za první pololetí 2008 (jež budou k dispozici 30. července) potvrdí regionální konkurenční výhodu společnosti. Naše revidovaná cílová cena ve výši 125,0 EUR na akcii poukazuje na nedotčený potenciál akcie na stávajících nízkých úrovních. Potvrzujeme doporučení „koupit“.

Zpráva analytiků Erste Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.