Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Analytici Erste Bank: Celková situace je i nadále výzvou s dobrými perspektivami pro střední a východní Evropu (SVE)

Podle analytiků Erste Group nebyly ekonomiky SVE zasaženy světovým ekonomickým poklesem (Tisková zpráva Erste Bank).

“I když je pravděpodobné, že došlo k mírnému zpomalení ve 2. čtvrtletí, bylo to z našeho hlediska spíše z cyklických důvodů. Zdá se, že vrchol tohoto ekonomického cyklu je již za námi a nárůst by měl dále zpomalit v nadcházejících čtvrtletích. Je zde mnoho důvodů: zvýšení úrokových sazeb začne být citelné, napjatá situace na pracovních trzích neumožnuje nadprůměrný růst a vysoké ceny energií a potravin tlumí kupní sílu konzumentů. Konvergenční proces zemí SVE je ovšem i nadále fundamentálním základem pro růstu těchto zemí nad mírou růstu vyvinutých zemí”, prohlásil Henning Esskuchen, vedoucí analytik akciových trhů střední a východní Evropy v Erste Bank.

Analytici Erste Bank vidí zpomalení růstu ve střední a východní Evropě spíše jako výsledek ekonomického cyklu než jako přímý dopad globálních turbulencí. Inflace zůstává i nadále všude hlavním tématem. „Vzhledem k tomu, že všechny analyzované země trpí růstem inflace, volíme trhy SVE nejen z toho důvodu, že je zde inflace doprovázena odpovídající tuzemskou poptávkou a růstem. Ještě silnějším argumentem by byla spíše skutečnost, že centrální banky ve střední a východní Evropě mají v této situaci k dispozici nástroje, jak s touto situací zacházet. Zatímco americká centrální banka (FED) a Evropská centrální banka (ECB) musí najít rovnováhu mezi tím, jak udržet naživu konjunkturu a zároven bojovat proti inflaci poháněnou externími faktory, tak zůstává velkým otazníkem, do jaké míry bude mít zvýšení úrokových sazeb dopad na tuzemskou inflaci. Ve střední a východní Evropě vidíme velkou dynamiku v tuzemské poptávce a růstu úvěrů, kterou by mohlo ovlivnit zvýšení úrokových sazeb“.

Ukazatel SVE Střediska pro evropský ekonomický výzkum (ZEW): Většinou pozitivní hodnocení aktuální ekonomické situace ve střední a východní Evropě; vyhlídky zůstávají prozatím opatrné Nejnovější výsledky ekonomického sentimentu Střediska pro evropský ekonomický výzkum (ZEW) a Erste Bank opět potvrzují slábnoucí vyhlídky. Aktuální situace byla hodnocena jako nadále se zhoršující. To platí jak pro Eurozónu, tak i pro SVE.  Dvě třetiny účastníků považují aktuální situaci pro střední a východní Evropu za normální (65,5%), zatímco nikdo nepovažuje aktuální situaci za špatnou. 35% považuje aktuální situaci za dobrou, na rozdíl od Eurozóny, kde jen 15% pokládá aktuální situaci za dobrou a 82% ji vnímá jako normální. Z důvodu ekonomických očekávání se pohledy na situaci pohybují mezi “Situace nezměněná” a “Zhoršující se prostředí pro střední a východní Evropu” (oba 43%). Zvláštní otázkou byl tentokrát další vývoj cen komodit, kde většina účastníků očividně očekává jejich další zvyšování.

Na trzích budou pokračovat výkyvy cen akcií na obě strany spojené se značnou volatilitou:

Analytici Erste Bank: “Nadále nevidíme pro třetí čtvrtletí větší zotavení, což je situace, jež by mohla přetrvávat po zbytek roku. Pokračujeme v zaměřování se na likviditu a velikost, což by zvýhodňovalo jako obvykle Rakousko, Polsko a (také na základě dalších faktorů) Rusko. Ceny komodit by měly být nadále ovlivňovány očekávanou poptávkou jakož i spekulacemi. Z toho důvodu zůstává energie favorizovaným sektorem. Rakousko a Polsko zůstávají v naší navrhované alokaci hodnoceny jako “převážit”, i když v menším rozsahu než dříve.”

Erste Bank – Navrhovaná alokace:

·  Mírně převážit = Polsko. Polské akcie zřejmě dále ztratily podporu svých tuzemských investorů, nebot polské penzijní fondy snížily jejich podíl v portfoliu pod 30%. Tuzemské investiční fondy se nadále setkávají s odlivy hotovosti, tedy trendem, který přetrvává od listopadu loňského roku. Dříve akceptované mírně vyšší hodnocení se tedy zřejmě změnilo v negativní argument pro trh.

·  Mírně převážit = Rakousko. Co Rakouska se týče, museli jsme zvýšit výsledek modelu, abychom se dostali na úroveň našeho hodnocení “převážit”. Nicméně trh nadále obchoduje na úrovni P/E s hodnotou 10,5 a revize zisků je po několika revizích směrem dolů opět pozitivní.

·  Mírně převážit = Česká republika. Česká republika se na našem modelu dostala více do úrovně “mírně převážit”. I když trh zůstává poněkud nenápadný, tak je na druhé straně bezpečným útočištěm v regionu.

·  Maďarsko = převážit, avšak ne v té míře jak model navrhuje. Maďarsko bylo hodnoceno naším modelem jako “převážit”. Avšak stejně jako v předešlých vydáních jsme se rozhodli tento výsledek lehce zmírnit. Velkoplošná opatření namířená proti potížím na makroekonomické úrovni ještě nepřinesla žádné okamžité výsledky a inflace (posilovaná růstem mezd) zůstává také problémem. Hodnocení zůstává jasným argumentem pro region a jakmile uvidíme zlepšení makroekonomických informací, tak by tato skutečnost mohla být základem pro zlepšený výkon.

·  Jihovýchodní Evropa se posunula na neutrální pozici. Zatímco považujeme outperformance srbského trhu v druhém čtvrtletí za spekulativní tah, vidíme poměrně velké možnosti na rumunském trhu – pro odvážné. Celkový makroekonomický obraz trhu zůstává trochu ponurý, avšak nedávné údaje naznačují, že vysoký deficit běžného účtu není jednosměrnou. Realizovaná opatření by skutečně mohla podpořit růst exportů a omezit import. Slibným znamením je solidní vývoj investic. Chorvatsko má stále ještě problémy, hodnocení však nepatrně pokleslo. Ocenění, jež bylo hlavním důvodem pro předcházející hodnocení “podvážit”, tak již není stinnou stránkou. Z toho důvodu označujeme region jako “více méně neutrální”.

·  Zlepšení situace = Rusko. Rusko bylo v našem modelu jednoznačným vítězem. Potvrzujeme tento výsledek dalším podporováním trhu směrem k pozici “převážit”. Ceny komodit a politická vůle posílit ekonomii by měly trh podporovat i v těchto neklidných časech. 

·  Podvážit = Turecko. Náš model vidí Turecko s velmi mírně negativními očekávanými výnosy. Vidíme trh nadále jako možnou variantu, jakmile budou vyřešeny politické problémy v zemi, což ovšem může trvat do začátku příštího roku. Z toho plyne, že uznáváme nízké ocenění, avšak prozatím vidíme trh na pozici “podvážit/neutrální”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.