Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

AFIZ učinila významný krok k transparentnosti zprostředkování životního pojištění

Představenstvo AFIZ přijalo další významnou samoregulační vnitřní normu. Podle ní jsou všichni členové AFIZ při zprostředkování kapitálotvorného životního pojištění povinni s účinností od 1. ledna 2009 informovat každého klienta o předpokládaném průběhu kapitálové hodnoty uzavírané smlouvy (Tisková zpráva AFIZ).

Informace musí obsahovat údaje o celkově zaplaceném pojistném, kapitálové hodnotě a odkupném, to vše na roční bázi pro celou dobu trvání pojištění. Vnitřní norma současně reguluje maximální zhodnocení podkladových aktiv, které smí být při kalkulaci předpokládaného průběhu  používáno (4% p.a. u konzervativního, 6% u vyváženého a 8% u dynamického portfolia).

„Toto opatření chrání klienty před zkreslenými informacemi při uzavírání smluv, zejména před zatajováním tzv. počátečních nákladů, ale současně chrání i poctivé poradce před následným tvrzením klienta, že nebyl o vlastnostech produktu řádně informován“, vysvětluje význam přijaté normy Marta Gellová, generální sekretář AFIZ.

AFIZ bude iniciovat jednání s ostatními profesními sdruženími včetně České asociace pojišťoven o rozšíření tohoto opatření i na jejich členy.

„Ideální by bylo, kdyby si toto opatření osvojily všechny pojišťovny a kalkulaci předpokládaného průběhu pojistky podle výše uvedených pravidel zasílaly standardně každému klientovi v rámci akceptace návrhu smlouvy“, dodává Marta Gellová.

6 komentářů: “AFIZ učinila významný krok k transparentnosti zprostředkování životního pojištění”

 1. kokeš napsal:

  To by mohlo mít smysl jen pokud jsou zaručené úroky. Ale pak je vše jasné. Jinak je to jen věštění ze skleněné koule. A jen klienta zblbne.

  • Petr Šafránek, AFIZ napsal:

   Rozhodně nejde o žádné věštění. Hlavním smyslem opatření je klientům prokazetelně ukázat průběh kapitálové hodnoty zejména na počátku trvání smlouvy. To je podstatné hlavně u IŽP, které je klientům prezentováno jako produkt, ze kterého lze průběžně vybírat kapitálovou hodnotu. Ne každý klient ovšem ví, že zpravidla první dva roky není co vybírat. Z informace, kterou budou povinně poskytovat členové AFIZ, to bude patrné na první pohled. To je hlavní smysl opatření, nikoliv tedy věštit hodnotu podílových jednotek na konci pojištění…

   • kokeš napsal:

    to je samozřejmě správné a nutné, ale k tomu není nutné dělat jakýkoliv dlouhodobý předpokládaný výhled. A jak se budou odhadovat výnosy?

 2. Poradce napsal:

  To je zajimavé, protože AVIVA to již standardně dělá.

  • Petr Šafránek, AFIZ napsal:

   Ano, některé pojišťovny to skutečně již dělají. Pokud se nepletu, první bylo AMCICO, které tuto informaci poskytovalo od začátku svého působení na českém trhu. Většina pojišťoven dává ovšem kalkulačku, kterou lze průběh modelovat, pouze zprostředkovatelům a klientům model neposílá. Smyslem opatření AFIZ je využít výstup z těchto kalkulaček pro informování klientů, zejména pak o počátečním průběhu kapitálové hodnoty.

   • Jan Šimek napsal:

    Přeji vám dobrý den, pane Šafránku!
    Opatření vzniklo z pochopitelných důvodů, klient má být prokazatelně informován. Nicméně toto alibi pro zprostředkovatele je příliš těsná košile. Mezi akciovými fondy používanými spektrem pojišťoven jsou tak velké rozdíly, že konstatní povolené modelované zhodnocení pro dynamickou strategii ve výši 8% ročně je nevhodné. AFIZ zcela ignoruje, že například akciový fond či akciový fond FIX používaný u IŽP Globalinvest Allianz pojišťovny o sobě dává naprosté minimum informací a z podstaty Allianz je zaměřen na vyspělé trhy. Naproti tomu některé pojišťovny umožňují, aby při dlouhém investičním horizontu klient mohl využít fondů orientovaných na rozvíjející se trhy a vedle toho se nezdráhají zveřejnit mnohem více informací o portfoliu fondu, ale také o názorech a cílech investičního manažera fondu. Opatření AFIZ brání jakémukoliv zohlednění těchto okolností a v mé práci mi uškodí.

    Chci vás požádat o to, aby u vyvážené strategie byl povolený rozsah modelace 5 až 6,5 % a u dynamické strategie 7 až 10 %. Jsem totiž reálný poradce a žádné alibi nepotřebuji. Své klienty velmi podrobně informuji již 5 let. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.