Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Výsledky Pegas Nonwovens za rok 2007 dle očekávání, výhled na rok 2008 zklamal

19.03.2008 | 12:33 0 Komentářů

Souhrn:
Společnost Pegas Nonwovens dnes před otevřením trhu oznámila své výsledky hospodaření za rok 2007. Výsledky jsou celkově v souladu s očekáváním trhu i naší projekcí. Tržby dosáhly 122,0 mil. EUR (0,9 % r/r). Čistý zisk stoupl na 22,1 mil. EUR (+9,0 % r/r), což je plně v souladu s naším očekáváním (22,1 mil. EUR) a mírně lepší než očekávání trhu (21,9 mil. EUR). Pegas rovněž zveřejnil výhled na rok  2008. V letošním roce plánuje nárůst tržeb o 21-25 %, což je v souladu s naší projekcí. Provozní zisk EBITDA by podle managementu letos měl vzrůst jen o 5-9 %. Výhled na rok 2008 je celkově horší, než jsme očekávali. I přesto předpokládáme, že akcie Pegasu dnes díky pozitivní náladě na trhu spíše posílí. Nyní se obchodují za 563,5 Kč (+1,4 % d/d)
 
Komentář:
Tržby:
Tržby Pegasu za rok 2007 činily 122.0 mil. EUR (0,9 % r/r), plně v souladu s naší projekcí (122,0 mil. EUR) a očekáváním trhu (122,7 mil. EUR). Za růstem tržeb stojí zvýšení objemu výroby na 57,5 tis. tun (+6,1 % r/r). Společnost efektivněji využívala své výrobní linky a 2 tis. tun vyrobila nová výrobní linka, která byla uvedena do provozu ve 4Q07. Zvyšování tržeb je taženo i růstem cen produkce, který je způsoben zvyšováním cen vstupů (polymerů), který je Pegas schopný přenést na své zákazníky. Tržby byly negativně ovlivněny poklesem prodeje hygienických výrobků. Jejich podíl na tržbách v roce 2007 činil 86 %, ačkoliv v roce 2006 byl podíl těchto dražších výrobků 88,8 %.  Projevil se hlavně pokles prodeje speciálních (nejziskovějších) hygienických výrobků, jejichž podíl poklesl 1,0 p.b r/r na 22,6 %. V roce 2006 totiž Pegas prodal tyto výrobky do USA, ale tato zakázka se v roce 2007 neopakovala.
 
Provozní ziskovost:
Provozní zisk EBITDA  v roce  2007 klesl na 38,4 mil. EUR (-8,8 % d/d). Trh očekával 39,3 mil. EUR, naše projekce byla 39,1 mil. EUR. EBIT dosáhl 26,0 mil. EUR, my jsme čekali EBIT ve výši 26,9 mil. EUR, trh 27,1 mil EUR. Výsledek na provozní úrovni je tak mírně horší, než očekávání trhu. EBITDA marže klesla na 31,5 % (-3,3 p.b. r/r). Hlavním faktorem poklesu provozní marže je růst ceny polymerů a zpoždění přenosu růstu jejich cen na zákazníky. Dalšími faktory je nižší objem prodaných hygienických výrobků (s vyššími maržemi) a nárůst počtu zaměstnanců. Negativně se projevilo i posílení koruny vůči euru, protože korunové náklady na mzdy, odpisy apod. se přepočítávají z korun na eura. Mzdové náklady v roce 2007 prudce vzrostly (+22,9 % r/r). Hlavním důvodem byl nárůst počtu zaměstnanců (na 384, +17,4% r/r) kvůli spuštění nové výrobní linky. Hlavním důvodem, proč náklady stouply rychleji, než čekal trh, je však růst cen vstupů (polymerů), který tvoří hlavní součást provozních nákladů. Náklady na materiál a služby stouply na 78,4 mil. EUR (+6,3 % r/r).
 
Úrokové náklady:
Úrokové náklady v roce 2007 klesly o 48,1 % na 9,8 mil. EUR. Pozitivně se projevilo refinancování dluhu v polovině roku (vylepšení sazby o 1 p.b.) a snížení zadlužení (-9,6 % r/r).
 
Čistý zisk:
Díky výše zmíněným faktorům stoupl čistý zisk na 22,1 mil. EUR (+9,0 % r/r). Výsledek je mírně lepší než očekávání trhu (21,9 mil. EUR) a plně v souladu s naším očekáváním (22,1 mil. EUR). Zisk upravený o kurzové vlivy vzrostl na 19,2 mil. EUR (+72,0 % r/r). Pozitivně se na růstu čistého zisku projevilo i přecenění odloženého daňového závazku (+3,4 mil. EUR). Díky tomu dosáhla daň z příjmu kladnou částku ve výši 2,1 mil. EUR.
Výhled na rok 2008
Pegas rovněž zveřejnil výhled na rok  2008. V letošním roce firma uvedla do plného provozu novou výrobní linku, která by měla zvýšit výrobní kapacitu o 24-28 % r/r (z aktuálních 57,5 tis. tun). Díky tomu Pegas očekává, že tržby letos vzrostou o 21-25 % r/r (tedy na 147,6-152,2 mil. EUR). Očekávání Pegasu je v souladu s naší projekcí 147,5 mil. EUR. Zisk EBITDA by podle managementu letos měl vzrůst jen o 5-9 % r/r (tedy na 40,3-41,8 mil. EUR). Tato projekce Pegasu by vedla k poklesu EBITDA marže na 27,3-27,4 %, tedy o 4,0-4,2 p.b. r/r.  Dle vyjádření Pegasu je projekce na úrovni EBITDA založena na plánovaném portfoliu výrobků (zřejmě s nižším podílem specialit po spuštění nové výrobní linky) a negativních kurzových vlivech na úrovni nákladů. Naši projekce výsledků Pegasu nyní přehodnocujeme. Celkově výhled na rok 2008 vnímáme jako negativní pro cenu akcií Pegasu.
Dividenda
Management Pegasu by na tiskové konferenci také mohl oznámit, vyplacení jaké dividendy navrhne ze zisku za rok 2007. My očekáváme dividendu 0,82 EUR na akcii (3,6% dividendový výnos).
Situace na trhu
Ačkoliv je výhled na rok 2008 pro nás negativním překvapením, tak si myslíme, že akcie Pegasu po propadech na historická minima (v minulých dnech, i včera) dnes díky pozitivní náladě na trhu spíše posílí, ačkoliv po pozitivním otevření trhu tato nálada opadá. Akcie Pegasu se nyní obchodují za 563,5 Kč (+1,4 % d/d)

mil. EUR
2007
r/r
2006
odhad trhu
odhad AFT

Tržby
121,971
0,9%
120,941
122,700
122,032

EBITDA (očištěno)
38,376
-8,8%
42,059
39,300
39,110

   marže
31,5%
-3,3 p.b.
34,8%
 
32,0%

EBIT (očištěno)
26,043
-12,9%
29,913
27,100
26,873

   marže
21,4%
-3,4 p.b.
24,7%
 
22,0%

NI
22,100
9,0%
20,278
21,900
22,082

EPS (EUR, anualizováno)
2,4
9,0%
2,2
 
2,4

Zdroje: Pegas Nonwovens, projekce a výpočty ATLANTIK FT, Bloomberg (průzkum trhu). Očištěné EBITDA, EBIT: data očištěna o kurzové zisky a přecenění.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.